HJORTEDISKUSJON: Egil Bjarne Berge (f.v.), Arve Belt og Lena Vermedal diskuterte korleis fellingsløyva for hjort skulle fordelast.
HJORTEDISKUSJON: Egil Bjarne Berge (f.v.), Arve Belt og Lena Vermedal diskuterte korleis fellingsløyva for hjort skulle fordelast.

Vil skyta færre vaksne hjortedyr

Egil Bjarne Berge (H) og utvalet landbruk/teknisk ønskjer ein solid, robust og homogen stamme.
Publisert 10.06.2018 kl. 06.00.

– Statistikken viser at det dei siste åra blei teke ut ein forholdsvis høg andel vaksne dyr, forklarer utvalsleiar Egil Bjarne Berge.

Det er ein trend Berge og utvalet ønskjer å snu, til fokus på uttak av fleire ungdyr og kalv. Når nokre vald (geografisk område der jakta skal vera) ikkje tar ut alle dyra dei får tildelt, er det ofte dei vaksne dyra som blir skotne.

Utvalet landbruk/teknisk behandla tysdag fordelingsnøkkelen for tildeling av fellingsløyve på hjort i kommunen.


Ekstra dyr

Nokre vald fekk utvida talet på hjortedyr dei kan skyta komande sesong. Valda søkte på grunnlag av avlingstap grunna beitande hjort på innmark.

– Målet på sikt er å redusera heile hjortestamma, men å behalda dei store kraftige avlsdyra, for å få ein robust og homogen hjortestamme, seier Berge.

Sjølv om det var ein del hjort som døydde under den kalde vinteren, har dødelegheita i andre kommunar vore større.


På god veg

Fordelingsnøkkelen for neste sesong blir den same som i fjor.

Både bestandsplanen som vart godkjent i 2017 og den kommunale strategien for forvaltning av hjortevilt legg vekt på å ta ut fleire unge dyr og at det skal skytast fleire dyr enn i dag.– Me arbeider mot dei måla som ligg i vedtekne «Mål og strategi for forvaltning av hjort i Tysnes kommune 2017-2027», seier Berge.

Eit einstemmig utval var samde om at nøkkelen frå i fjor er god, og kan nyttast vidare. På sikt ønskjer Berge at fleire vald går inn i Tysnes og Huglo bestandsplanområde.

Fellingsløyve for hjort 2018 i Tysnes kommune blir fordelt etter følgjane kategoriar:

Kalv 30-35 %

Vaksne hodyr (1 ½ år og eldre) 35-40 %

Spissbukk 15-17,5 %

Vaksne hanndyr (1 ½ år og eldre) 15-17,5 %


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...