HJORTEDISKUSJON: Egil Bjarne Berge (f.v.), Arve Belt og Lena Vermedal diskuterte korleis fellingsløyva for hjort skulle fordelast.
HJORTEDISKUSJON: Egil Bjarne Berge (f.v.), Arve Belt og Lena Vermedal diskuterte korleis fellingsløyva for hjort skulle fordelast.

Vil skyta færre vaksne hjortedyr

Egil Bjarne Berge (H) og utvalet landbruk/teknisk ønskjer ein solid, robust og homogen stamme.
Publisert 10.06.2018 kl. 06.00.

– Statistikken viser at det dei siste åra blei teke ut ein forholdsvis høg andel vaksne dyr, forklarer utvalsleiar Egil Bjarne Berge.

Det er ein trend Berge og utvalet ønskjer å snu, til fokus på uttak av fleire ungdyr og kalv. Når nokre vald (geografisk område der jakta skal vera) ikkje tar ut alle dyra dei får tildelt, er det ofte dei vaksne dyra som blir skotne.

Utvalet landbruk/teknisk behandla tysdag fordelingsnøkkelen for tildeling av fellingsløyve på hjort i kommunen.


Ekstra dyr

Nokre vald fekk utvida talet på hjortedyr dei kan skyta komande sesong. Valda søkte på grunnlag av avlingstap grunna beitande hjort på innmark.

– Målet på sikt er å redusera heile hjortestamma, men å behalda dei store kraftige avlsdyra, for å få ein robust og homogen hjortestamme, seier Berge.

Sjølv om det var ein del hjort som døydde under den kalde vinteren, har dødelegheita i andre kommunar vore større.


På god veg

Fordelingsnøkkelen for neste sesong blir den same som i fjor.

Både bestandsplanen som vart godkjent i 2017 og den kommunale strategien for forvaltning av hjortevilt legg vekt på å ta ut fleire unge dyr og at det skal skytast fleire dyr enn i dag.– Me arbeider mot dei måla som ligg i vedtekne «Mål og strategi for forvaltning av hjort i Tysnes kommune 2017-2027», seier Berge.

Eit einstemmig utval var samde om at nøkkelen frå i fjor er god, og kan nyttast vidare. På sikt ønskjer Berge at fleire vald går inn i Tysnes og Huglo bestandsplanområde.

Fellingsløyve for hjort 2018 i Tysnes kommune blir fordelt etter følgjane kategoriar:

Kalv 30-35 %

Vaksne hodyr (1 ½ år og eldre) 35-40 %

Spissbukk 15-17,5 %

Vaksne hanndyr (1 ½ år og eldre) 15-17,5 %


Siste saker Gå til framsida