MATLAGING: Det var høgt aktivitetsnivå og god stemning på kjøkkenet. Frå venstre: Gerd Landeråen, Bjørg Espevik, Torbjørg Solheim (i bakgrunnen), Inga Ovidia Lill Gjerstad, Samrawit Zerea og Parvane Rezaei.
MATLAGING: Det var høgt aktivitetsnivå og god stemning på kjøkkenet. Frå venstre: Gerd Landeråen, Bjørg Espevik, Torbjørg Solheim (i bakgrunnen), Inga Ovidia Lill Gjerstad, Samrawit Zerea og Parvane Rezaei.

Flyktningar lærte å laga komler

Torsdag fekk nokre av flyktningane i Tysnes læra å laga komler. Fleire av deltakarane syntest det var spennande.
Publisert 12.06.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 14.40.

– Eg har ikkje smakt komler før, så eg er spent på korleis det smaker, seier Bishar Sofe, som opphavleg kjem frå Etiopia.

Han kom til Norge i 2016, og har også budd i Sogndal. Han er ein av fleire som har møtt opp til dagens arrangement, i regi av Tysnes Komlelag og Tysnes Frivilligsentral.

– Men eg må venta med å eta til i kveld, sidan det er ramadan, fortset han.


Viktig med tilretteleggjing

Bishar er ikkje åleine om å ikkje kunna eta maten før seinare på kvelden. Det er fleire av deltakarane som er muslimar, og som fastar på dagtid, grunna ramadan.

I tillegg er det fleire som ikkje et svin, noko som gjer at ein må tenkja litt nytt rundt kva ein skal ha til komlene.

Derfor finn ein både kalkunbacon og vossakorv utan svin på bordet i dag. Det kan me takka Bjørg Espevik for.

– Gjennom familiemedlemmar, blei eg gjort oppmerksam på at det finst vossakorv og bacon utan svin, fortel Espevik.

Vidare meiner ho at utvalet av halalkjøt og liknande er ganske mangelfullt i Tysnes.


Trivst på Tysnes

Parvane Rezaei frå Afghanistan er einig i at øya kanskje ikkje har det beste utvalet av halalkjøt:

– Me finn ikkje halalkjøtt her, men det finst i Bergen. Eg liker fisk, då, så eg et ein del av det, seier ho.

Parvane kom til Norge for rundt seks år sidan, og har snart budd to år i Tysnes.

– Eg trivst godt på Tysnes. Eg trur kanskje favorittstaden min her er Våge, held ho fram.

Sjølv har Parvane blant anna bidratt til komlemiddagen, med skrelling av grønnsaker, og rasping av potet. Til liks med dei andre deltakarane, er ho spent på smaken av komlene, sjølv om ho ikkje kan eta før seinare på kvelden.


Skryt av deltakarane

«Tysnes» snakka med fleire av damene frå frivilligsentralen, og dei var generelt einige om at flyktningane gjorde ein god jobb.

– Dei har vore veldig flinke. Spesielt er dei flinke til å hjelpa kvarandre, seier Kirsten Nesse.

Vidare fortel ho at deltakarane er veldig reinslege – ein fordel når ein jobbar på kjøkken.


Komlekongen

– Dagen i dag handlar blant anna om å oppfylla formålsparagrafen vår. Den seier at me skal spreia komler til fleire folk, forklarer Rolf Simonsen, president i Tysnes Komlelag.

Det er blant anna derfor komlelaget dekkjer utgiftene til arrangementet.

– Det har med respekt for poteta å gjera. Norge hadde ikkje vore det same utan poteta, meiner komlepresidenten.

Det store kjedet av ull-komler rundt halsen hans, seier noko om kor engasjert han er i tematikken.

Han trekkjer blant anna fram hungersnøda i Irland på 1840-talet, som eit døme på kor mykje poteta har hatt å seia for ulike matkulturar i Europa. Den gongen førte sjukdom på potetavlinga til at over 20 prosent av irane døydde.

– Men dag handlar det altså om å møta nye folk, og å visa dei at komler er godt, avsluttar Simonsen.


Dommen

Så er det tid for å eta. Både damene frå frivilligsentralen, komlepresidenten og journalisten er tydeleg godt nøgde med komlene, og skyl dei ned med saft og/eller surmjølk. Me er likevel kanskje ikkje dei beste å spørra, sidan fleire av oss er over gjennomsnittet glade i komler frå før av.

Så kva synest flyktningane?

– Det var godt. Eg likte det, seier Samrawit Zerea frå Eritrea.

Dei andre rundt bordet er einige.FLITTIG: Bishar Sofe frå Etiopia (med raud genser) var ein racer på å raspa poteter.
FLITTIG: Bishar Sofe frå Etiopia (med raud genser) var ein racer på å raspa poteter.
KOMLEPRESIDENT: President i Tysnes Komlelag, Rolf Simonsen, møtte opp, med eit kjede av ull-komler rundt halsen. Her avbilda med Eden Tsfay, Inga Ovidia Lill Gjerstad og Saada Uraga.
KOMLEPRESIDENT: President i Tysnes Komlelag, Rolf Simonsen, møtte opp, med eit kjede av ull-komler rundt halsen. Her avbilda med Eden Tsfay, Inga Ovidia Lill Gjerstad og Saada Uraga.
RASPING: Tradisjonen tru, blei komlene raspa for hand.
RASPING: Tradisjonen tru, blei komlene raspa for hand.
FORM: Deltakarane lærte å forma komledeigen til ovale komler, før dei hamna i gryta.
FORM: Deltakarane lærte å forma komledeigen til ovale komler, før dei hamna i gryta.
KRAFT: Komlene blei kokte i ei kraft av salt kjøt, kålrabi og grønnsaker.
KRAFT: Komlene blei kokte i ei kraft av salt kjøt, kålrabi og grønnsaker.
GODT: Fleire av deltakarane syntest komlene var gode. Frå venstre: Tsega Bereheteab, Samrawit Zerea, Eden Tsfay og Inga Ovidia Lill Gjerstad.
GODT: Fleire av deltakarane syntest komlene var gode. Frå venstre: Tsega Bereheteab, Samrawit Zerea, Eden Tsfay og Inga Ovidia Lill Gjerstad.
SAMLA: Då dei var ferdige med komlene, samla heile gjengen seg for eit fellesbilete.
SAMLA: Då dei var ferdige med komlene, samla heile gjengen seg for eit fellesbilete.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...