HEKKEOMRÅDE: På Litle Vesøy (ikkje i biletet) og Vestre- og Austre Fluøy (bak) har det vore hogst for å leggja til rette for fuglehekking. Lyngøya (til venstre) har allereie eit etablert hekkemiljø for sjøfuglar. (Foto: Asbjørn Myklestad)
HEKKEOMRÅDE: På Litle Vesøy (ikkje i biletet) og Vestre- og Austre Fluøy (bak) har det vore hogst for å leggja til rette for fuglehekking. Lyngøya (til venstre) har allereie eit etablert hekkemiljø for sjøfuglar. (Foto: Asbjørn Myklestad)

Fjernar kvist på Fluøyane

Siste oppryddingsarbeid etter hogsten på Fluøyane og Vesøyane vert no utført.
Publisert 20.06.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.26.

Dei siste vekene har det vore observert fleire større anleggsmaskinar innanfor verneområda på Fluøyane.

– Dette er for å handtera kvist som ligg igjen etter hogsten på øyane, fortel Stein Byrkjeland. Han er assisterande miljøvernsjef i avdelinga for miljøvern og klima hos fylkesmannen i Hordaland.

Det er i denne avdelinga forvaltningsansvaret for sjøfuglreservatet på Fluøyane og Vesøyane ligg.

I fjor haust starta arbeidet med å fjerna skogen på fleire av øyane. Dette vart gjort for å leggja til rette for sjøfuglhekking.– Alt tømmeret er frakta vekk, men det har lege igjen kvisthaugar. Me skulle eigentleg brenna desse, men det fekk me ikkje til. No er det maskinar på øyane som flisar kvistene, fortel Byrkjeland.

I utgangspunktet er det restriksjonar på den typen arbeid i hekketida frå april til august.

– Det er nesten ingen fuglar som hekkar på øyane der det har vore hogst. Dette er naudsynt arbeid for å leggja til rette for framtidig hekking. Me gjer dette for å fremma kvalitetane på øyane. Effektane får me om nokre år, seier Byrkjeland.

Arbeidet er ferdig utført på Vestre Fluøy. Maskinane står no på Austre Fluøy, og etter dette er det Litle Veesøy som står for tur.På Lyngøya hekkar det allereie kring 500 par måkar. Her har det ikkje vore hogst, og det skal ikkje utførast arbeid.


Siste saker Gå til framsida

Tjelden kom rekordtidleg

Måndag denne veka melde Svein Ove Agdestein at han hadde sett tjelden for fyrste gong i år. Det er rekordtidleg.– Normalt plar tjelden koma 8. eller 9. mars. Eg har aldri før registrert ein tjeld så tidleg som 18. februar, fortel Svein Ove Agdestein.I over 30 år har han følgt med på når den fyrste tjelden har meldt sin ankomst på Siriskjeret, den ytterste tuppen på...