MODIFISERT SIRKELHUMP: Statens vegvesen har reklamasjonsrett på legging av fartshumpane på Gjerstad, og det er entreprenøren som må betala for kostnaden med å byta dei ut.
MODIFISERT SIRKELHUMP: Statens vegvesen har reklamasjonsrett på legging av fartshumpane på Gjerstad, og det er entreprenøren som må betala for kostnaden med å byta dei ut.

Derfor forsvann fartshumpane på Gjerstad

Entreprenøren hadde laga feil type fartshump på Gjerstad, og no må dei byttast ut.
Publisert 09.07.2018 kl. 14.47. Oppdatert kl. 15.01.

– Dei som var der før eigna seg betre til ei lågare fartsgrense, seier Roger Lemme, kontrollingeniør i Statens vegvesen.

Fartshumpane var for skarpe og hadde feil oppbygging.

– Dei nye fartshumpane er av typen modifisert sirkelhump, forklarer Lemme.


Venta til over helga

Fartshumpane blei freste vekk torsdag, og bilane som har køyrt mellom Våge og Lunde i helga, har måtta halda svært låg fart over dei skarpe kantane.

– Først lagar ein dårlege fartshumpar, så sliper ein dei vekk og lagar «fartsgrøfter», som øydelegg bilane dersom farten er over 5 kilometer i timen, seier Tore Atle Humlevik.


– Lite intelligent

Som bilist irriterer han seg over måten ein utfører arbeidet på.

– Å gjera dette på ein torsdag, og la det liggja med den trafikken som er no, er rimeleg lite intelligent, seier Humlevik vidare.

Måndag føremiddag er legginga av dei nye fartshumpane i full gang.

Les også om då formannskapet sa nei til nedsetjing av fartsgrensa og legging av fartshumpar, men vegvesenet gjekk imot politikarane.


LAGAR NYE: Dei gamle fartshumpane hadde for skarpe kantar, forklarer Roger Lemme i Statens vegvesen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
LAGAR NYE: Dei gamle fartshumpane hadde for skarpe kantar, forklarer Roger Lemme i Statens vegvesen. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
SKARP KANT: Tore Atle Humlevik meiner det er lite intelligent å fresa bort fartshumpane på ein torsdag, for så ikkje å ordna opp før måndagen etter.
SKARP KANT: Tore Atle Humlevik meiner det er lite intelligent å fresa bort fartshumpane på ein torsdag, for så ikkje å ordna opp før måndagen etter.

Siste saker Gå til framsida

Ny singel frå Symra

– Me skal sleppa ein låt som heiter «Purple Sweater». Det er den nyaste av dei låtane me har spelt inn så langt, seier Øyvind Kleppe i Symra.

Leiar: Hurra for 65 meter nytt asfaltdekke

Tysnes har ikkje vore tilgodesett med så veldig mykje nytt asfaltdekke på dei fylkeskommunale vegane dei siste åra. Då Statens vegvesen tidlegare i år presenterte landsoversikta over planlagde nyasfalteringar i 2018, var det ikkje ein einaste klatt på Tysnes. I 2017 var det heller ikkje rare greiene, ein kilometer til saman. Og ser me attende til 2016, var Tysnes tilgodesett med fire...