STORE SKJEL: Mulle er ifølgje Wikipedia ein fisk som lever på sand- og leirbotn.
STORE SKJEL: Mulle er ifølgje Wikipedia ein fisk som lever på sand- og leirbotn.

Sjå kva som dukka opp i garnet

Publisert 09.07.2018 kl. 13.37. Oppdatert kl. 13.47.

Mulle (Mullus surmuletus) heiter denne sommargjesten, som Olav Langeland fekk på garn no sist veke. Etter mange år med garnfiske – og så ein dag dukka denne fisken opp.

Denne var ikkje av dei største, framimot ein kilo kan dei verta. To skjeggtrådar viser ikkje på biletet.

Muller er utbreidde om lag frå Bergen og nedover til Senegal på Afrika-kysten – og i Middelhavet. Dermed er me ved nord-grensa for leveområdet til denne arten. God matfisk!

Og takk til Harald Gjøsæter ved Havforskingsinstituttet for avklåring i art-spørsmålet.


Siste saker Gå til framsida

Klar visjon for nye Tysnes skule

101 millionar for eit nytt skulebygg kan verka dyrt, men Kåre Martin Kleppe (H) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) er tydelege på at det er ei investering i framtida.