NY STILLING: Tysnes kommune har fått innvilga 70.000 kroner til folkehelsearbeid. (Illustrasjonsfoto)
NY STILLING: Tysnes kommune har fått innvilga 70.000 kroner til folkehelsearbeid. (Illustrasjonsfoto)

Kommunen får tilskot til folkehelsearbeid

Publisert 10.07.2018 kl. 06.00.

Hordaland fylkeskommune løyver 70.000 kroner til folkehelsearbeid i Tysnes kommune.

Dette er ei fast, årleg ordning, som alle kommunane i fylket kan søkja om. Kor mykje pengar ein kan søkja, er avhengig av folketalet i kommunen. Tysnes kan med sitt folketal søkja om inntil 70.000 kroner, og har fått dette innvilga for 2018.

Tysnes har søkt om desse midlane for å delfinansiera ei stilling som folkehelsekoordinator i kommunen.

Stillinga har som hensikt å bidra til tverrfagleg folkehelsearbeid og forankring av folkehelse i kommunen sin nye samfunnsplan for 2018.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Hurra for 65 meter nytt asfaltdekke

Tysnes har ikkje vore tilgodesett med så veldig mykje nytt asfaltdekke på dei fylkeskommunale vegane dei siste åra. Då Statens vegvesen tidlegare i år presenterte landsoversikta over planlagde nyasfalteringar i 2018, var det ikkje ein einaste klatt på Tysnes. I 2017 var det heller ikkje rare greiene, ein kilometer til saman. Og ser me attende til 2016, var Tysnes tilgodesett med fire...