PLAST SPREIDD UTOVER: Journalisten trong ikkje gå meir enn 50 meter frå redaksjonslokalet for å finna plastsekkar som var riven i sund.
PLAST SPREIDD UTOVER: Journalisten trong ikkje gå meir enn 50 meter frå redaksjonslokalet for å finna plastsekkar som var riven i sund.

Plast på ville vegar

Plastsekkar til avfallslevering får ikkje ligga i fred over natta.
Publisert 11.07.2018 kl. 14.12.

Torsdag morgon i førre veke vart «Tysnes» tipsa om opprivne plastsekkar og plastsøppel, som var spreidd utover vegane i Våge-området før bossbilane hadde vore på runden sin.

Sidan april har tysnesingane resirkulert plastavfallet sitt i eigne sekkar, som vert levert med papiravfallet og henta kvar fjerde veke.

Alt tyder på at fuglar og dyr fattar interesse for plastsekkane og «går til angrep» på desse nattetid. Dunkane må stå klare klokka seks om morgonen, og difor er det mange som set dei ut kvelden før.

– Det er sjølvsagt beklageleg viss fuglar og dyr går på posane. Då kan det tenkjast at det ligg urein plast i posane som gjer frå seg lukt. Det kan også ramma posar med rein plast viss dyra har vent seg til å finna matrestar i posane, seier Janne Hillersøy, kommunikasjonsansvarleg i SIM.

– Oppmodinga vår er at plasten som vert lagt i posane må vera rein og tørr. Ei eventuell løysing er å leggja ei not over sekken. Ein kan også gjera som tidlegare og levera plasten til miljøstasjonen, seier Hillersøy.

Tysnes miljøsentral er open måndagar og torsdagar, og annankvar laurdag i sommarhalvåret.

Dyr som rotar i plasten har ikkje vore eit stort problem for SIM til no.

– Me har hatt ei prøveordning i Fitjar i tre år med desse plastposane, og der har me ikkje fått tilbakemeldingar om desse problema, fortel Hillersøy.

– Det er ikkje noko kjekt at dette skjer, men eg trur at dersom plasten er rein og tørr og dyra veit at dei ikkje finn matrestar i sekkane, så er ikkje dette noko stort problem, avsluttar ho.


Siste saker Gå til framsida

Ny singel frå Symra

– Me skal sleppa ein låt som heiter «Purple Sweater». Det er den nyaste av dei låtane me har spelt inn så langt, seier Øyvind Kleppe i Symra.

Leiar: Hurra for 65 meter nytt asfaltdekke

Tysnes har ikkje vore tilgodesett med så veldig mykje nytt asfaltdekke på dei fylkeskommunale vegane dei siste åra. Då Statens vegvesen tidlegare i år presenterte landsoversikta over planlagde nyasfalteringar i 2018, var det ikkje ein einaste klatt på Tysnes. I 2017 var det heller ikkje rare greiene, ein kilometer til saman. Og ser me attende til 2016, var Tysnes tilgodesett med fire...