FEKK BALLONGHATTAR: F.v. Karine Høviskeland Eide, Nathaniel Eide (3), Liv Rolfsnes og Even Elias Eide (5) i flotte ballonghattar laga av representantar frå "Open Air Campaigners".
FEKK BALLONGHATTAR: F.v. Karine Høviskeland Eide, Nathaniel Eide (3), Liv Rolfsnes og Even Elias Eide (5) i flotte ballonghattar laga av representantar frå "Open Air Campaigners".

Vart servert vaflar og gode ord

Karine Høviskeland Eide og borna Even Elias (5) og Nathaniel (3) Eide var blant dei som tok seg ein «Pit-stop» under Tysnesfest.
Publisert 16.07.2018 kl. 13.19.

Også i år var det «Pit-stop» ved Tysnes bedehus, der ein kunne ta seg ein pust i bakken frå den yrande festivalen. Familien Eide kom frå hamna i Våge, der dei mellom anna hadde fått med seg sykkelshow og kassabilløp. No var det siste stopp før det var kveld for borna.


Ballonghattar

Even Elias og Nathaniel såg ut til å setja pris på stoppen i teltet, der dei fekk vaflar, ein CD, og ballonghattar.

– Me får setja CD-plata på med ein gong me set oss i bilen, så kan me høyra den på veg heim, lokka Karine.

Også ho hadde fått ballonghatt på hovudet.

Ballongane vart laga av deltakarar frå organisasjonen «Open Air Campaigners», representert av Tom Børge Frøvik, borna Inger og Olav, og Trygve Sandvik.

– Me driv med kreativ formidling og gateevangelisering, forklarer Frøvik.

Han kunne fortelja at dei i teltet under Tysnesfest mellom anna dreiv med andakt og trylling.


Travle kveldar

To kjente andlet i Pit-stop-teltet som og var å sjå i år, var Liv Rolfsnes og Harald Heie.

– Det har vore roleg her om ettermiddagane, men om kvelden kjem det mykje folk. Då kjem festivalgjengarane gjerne frå konsertane og er kalde og svoltne. Då står me klar med kaffien, smiler Rolfsnes.


Godt motteke

Heie meiner det er sjette gongen dei steller i stand tilbodet, og er glad for måten forslaget om «Pit-stop» vart teken imot av festivalleiinga.

– Dei syntest og det var ein god idé, noko me er svært glade for.

Han legg og til kor heldige dei er som har hjelp på kjøkkenet i bedehuset, der dei lagar vaflar og kaffi.

– Utan den gode hjelpa hadde ikkje dette gått, rosar han.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...