GLAD: At Skyss no kjem med eit tilbod til rekstringane er varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp) svært glad for. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
GLAD: At Skyss no kjem med eit tilbod til rekstringane er varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp) svært glad for. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Løysing for bussfaste rekstringar

Etter møte med Tysnes kommune, kjem Skyss no med ei løysing på rutekuttet i fjor sommar.
Publisert 16.07.2018 kl. 15.00.

Då dei nye rutehefta til Skyss kom 14. august i fjor, fekk buande på Reksteren seg ei stor overrasking.

17.30-bussen frå Våge, som dei har hatt i vekedagane, var teken bort. «Tysnes» skreiv om Signy Vernøy (84), som ikkje lenger fekk besøkt broren på sjukeheim i Bergen, grunna kutt i rutene.

Mange engasjerte seg i saka. Blant anna leiar i eldrerådet Freddy Jensen og ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

Kleppe. På eit tidspunkt svarte ikkje Skyss lenger på førespurnadane frå kommunen. Ordføraren meinte at Skyss opptredde useriøst, og måtte skjerpa seg.


Kan følgja skulebussen

Kommunen syntest ikkje at Skyss i første omgang hadde kom med eit tilfredsstillande svar, når det gjaldt bussruta til Reksteren. I eit oppfølgingsbrev kjem Skyss no med ei konkret løysing.

– Skyss ser moglegheit for ei midlertidig praktisk løysing for eventuelle reisande frå Kaldefoss til Bergen som vart råka av ruteendringa. Det er avtalt med vår leverandør at ved å ringja dagen før til telefon 911 32 722 (drosje), kan ein avtala å få bli med dei dagane denne drosjen køyrer skuleskyss til båten, skriv Skyss.

Brevet er signert Målfrid Vik Sønstabø, avdelingsleiar for Trafikktilbod i Skyss, og Gudrun Einbu, faggruppeleiar i Skyss 18. juni.

Løysinga gjeld berre desse konkrete turane, og tilbodet vil berre kunna bli oppretthalde så lenge tilhøva er som no, når det blant anna gjeld rett på skuleskyss.

– Det vil ikkje vera informasjon om dette tilbodet i Skyss sine ordinære kanalar for rutetilbod, legg Skyss til.


Gledeleg nyheit

Varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe gledar seg stort over nyheita.

– Dette er akkurat i tråd med det me bestilte, og det me vil ha. Då blir dei buande på Reksteren hjelpne med transport, seier varaordføraren.

At det ikkje skal opplysast i ruta om tilbodet, synest ho er litt rart.

– Eg veit ikkje kvifor Skyss skal gjera det slik. Det er jo litt dumt. Då må jungeltelegrafen nesten gå. Eg reknar med at tysnesingar og dei som har bruk for tilbodet kan snappa det opp, men for andre som ikkje bur på Tysnes kan det blir vanskelegare, seier Kleppe.


Skyver problemet framfor seg

Ei anna sak som kjem fram i brevet frå Skyss til Tysnes kommune, gjeld utfordringar med kø ved Halhjem ferjekai knytt til billettering.

Skyss har vore i kontakt med Statens vegvesen. Vegvesenet svarer Skyss at det er innført prosedyrar med ekstra billettering ved stor trafikkutfart fra Halhjem. Vidare framgår det av svaret at det er forventa at trafikken vil endra seg ved innføring av fire ferjer i sambandet Halhjem-Sandvikvåg frå 2019 og fem ferjer i sambandet frå 2020. I tillegg peiker vegvesenet på at det vil bli innført autopass som også vil medføra raskare billettering.

Varaordførar Kleppe er ikkje like fornøgd med Skyss sine tilbakemeldingar i denne saka.

– Eg meiner at Skyss må finna ei løysing, og ikkje berre skyva problemet framfor seg, seier Kleppe.

Ho trekkjer fram at både fastbuande på Halhjem og dei som skal med Våge-Halhjem-ferja blir påverka.

– Det er Våge-ferja som blir ramma, og må gå med halvfull ferje, seier Kleppe tydeleg.


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.