TUR TIL BERGEN: Det gamle dampskipet DS "Stord" skal ha stopp både på Malkenes og i Våge før turen går til Bergen under Fjordsteam. Hyttetysnesingen Calle Harbitz-Rasmussen (innfelt) håpar mange kjem til Bergen for å sjå på alle veteranskipa. (Begge foto: Arkiv)
TUR TIL BERGEN: Det gamle dampskipet DS "Stord" skal ha stopp både på Malkenes og i Våge før turen går til Bergen under Fjordsteam. Hyttetysnesingen Calle Harbitz-Rasmussen (innfelt) håpar mange kjem til Bergen for å sjå på alle veteranskipa. (Begge foto: Arkiv)

Vågen full av veteranbåtar

Vil du vera med på ferda når armadaen av veteranbåtar inntek Bergen i neste veke, kan du løysa billett fleire stader på Tysnes og bli ein del av den store skutefesten.
Publisert 27.07.2018 kl. 12.00.

– Kan me snakkast i morgon tidleg? Eg er på veg til Paris no, seier den høgtflygande hyttetysnesingen Calle Harbitz-Rasmussen då me ringjer han ein onsdag ettermiddag.

Som pilot i SAS er han van med at det går fort unna. Som ein del av mannskapet som held styr på Fjordsteam Bergen 2018 kan det saktens gå fort i svingane når ein skal leggja til rette for dei 70 større og mindre skutene som skal ta del i den største veteranfartøysamlinga på langan lei.

– Fleire ville vera med, men me har sett strek ved 70.


Det går med damp

Og det beste av alt, du kan bli ein del av det heile om du ønskjer det. Som medseglar på D/S «Stord I» frå Malkenes eller Våge torsdag 2. august, med M/S «Lindenes» frå Årbakka same dag. Begge skal vera ein del av paraden som flyt inn Vågen og fyller heile halve Bergen med liv og røre.

– Dette blir ein folkefest med utruleg mykje spennande på programmet. Det kjem til dømes elleve dampskip og legg til kai desse dagane, den største samlinga av dampskip i ei norsk hamn sidan 1950-talet, seier Calle Harbitz-Rasmussen.

Eitt av desse dampskipa er D/S «Stord I» som startar i rute frå Rosendal klokka 11.00 på føremiddag, plukkar opp passasjerar på Malkenes og Våge før ein set turen mot Bergen der dei mange veteranskipa skal samlast på Byfjorden klokka 17.30 til felles innsegling.


Noko å sjå fram til

– Det blir garantert litt av eit syn, og ei oppleving me gler oss til. Eg har tru på at det er stor interesse for ei slik hending, og at mange tek turen med oss både frå Rosendal og Tysnes, seier Harald Kvinge, dagleg leiar i Stiftelsen D/S Stord.

D/S «Stord I» kan ta 99 passasjerar, M/S «Lindenes» som startar frå Varaldsøy klokka 09.00 og er innom Gjermundshamn før Årbakka, har plass til hundre.

– Kan du tenkja deg det synet det blir, når alle desse flotte fartøya inntek byen vår, seier ein begeistra Calle Harbitz-Rasmussen. Mangeårig frivillig under Tysnesfest der han har med trafikkdirigering, profilering og anna å gjera. I tospann med Robert Dalland, og med fleire på laget.


Tysnesfest og skutefest

– Eg likar å vera med der det skjer. Blei omtalt som altmogleg-mann i Bladet Tysnes i samband med Tysnesfest, det er noko eg må ha med meg. Liv og røre i sentrum der, og langt mindre byråkratisk enn det me opplever i Bergen.

– Men så er det ein verkeleg stor folkefest me skal laga til i storbyen, med eit mangfald av aktivitetar både på sjø og land. Dette er eit gedigent dugnadsprosjekt, men takka vera innsatsen i første rekkje av ein entusiast som Øivin Konglevoll, som er flink å skaffa sponsorar, så har me no eit budsjett som nærmar seg fire millionar kroner, fortel han og legg til:

– Bergen by ville me skulle laga eit selskap som organiserer det heile, der Bergen Brandkorps Historielag, Bergen Veteranvogn-klubb, Fjordabaatane, Kystsogevekene og Tide Veteranbusser er med. Desse dagane i starten av august blir det både bondens marked, køyretøyparade, historisk brannutrykning og rundturar med veteranbåtar, veteranbussar og tog å vera med på.

– Og så alle båtane då, som både vil gå turar og opna for besøk om bord. Dei store vil liggja ved Festningskaien, blant andre «Hestmanden», eit flytande museum der det også vil vera føredrag om agentbåtane, seier hyttetysnesingen.

Han skal ha ansvar for dei landbaserte aktivitetane på årets Fjordsteam, men snakkar seg fort varm om fartøya som flyta kan.

www.fjordsteam.no finn du det meste om det mangfaldet Bergen og omegn har å by på 2.-5. august. Kjell Magnus Økland, tysnesingen som er dagleg leiar i Kystsogevekene, har lagt opninga av årets kystkulturhappening midt i den bergenske folkevrimmel laurdag 4. august. Her går by og land hand i hand.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...