ÅRBAKKA: På Årbakka Handelsstad laurdag 12. august vil det bli ei rekkje aktivitetar både på land og sjø, både for born og unge. (Arkivfoto)
ÅRBAKKA: På Årbakka Handelsstad laurdag 12. august vil det bli ei rekkje aktivitetar både på land og sjø, både for born og unge. (Arkivfoto)

Vil ha dei unge med på laget

Det blir mangt å mimra om, det er mykje å sjå fram til under årets kystsogeveker.
Publisert 03.08.2018 kl. 12.00.

– Det er ikkje til å stikka under ein stol at det er dei godt vaksne som dominerer på dei fleste tilskipingane på Kystsogevekene, seier Kjell Magnus Økland.

Dei skal få sitt i år også, på Tysnes med både dansegalla og diverse foredrag. Men leiaren i Stiftinga Kystsogevekene er oppteken av å få fleire unge med, og har eit par spennande opplegg på Tysnes denne sommaren som han trur kan dra i den retning.

– Skal ein engasjera dei unge, må dei vera med i planlegginga, slik dei er for det som skal skje på Årbakka Handelsstad 12. august. Der blir det ei rekkje aktivitetar både på land og sjø, slik me likar det. Det heile skjer i eit samarbeid med Tysnes kystlag og ungdomsrådet, fortel han.


Ungt samarbeid

Den fråflytta tysnesingen har teke styringa som kystsogevekebas med base i Bergen, men har på ingen måte gløymd heimkomunen.

– Det skjer mykje som bør trekkja godt med folk der, seier han.

Det heile startar altså på Årbakka Handelsstad søndag 12. august. Tysnes Kystlag og Tysnes Ungdomsråd står som arrangørar av kystkulturdagen der du kan få vera med på padling med kajakk og kano, segling og roing med ulike trebåtar, få læra om tauarbeid som splesing, knutar og knop, kjenna lukta frå tjørbrenning, høyra godlyden frå ein gamal semidiesel-motor, sjå på motorutstilling og kunstutstilling.

– Ungdomsrådet er med, det same er Uren Luren 4H. 4H brukar klubblokala våre på Årbakka til møta sine, og me har vore i kontakt med dei i samband med kystkulturdagen i august. Det er positivt å engasjera dei unge, det er jo framtidas kystlagsmedlemer det er snakk om, seier Oddvar Meland, leiar i Tysnes kystlag.


Dansegalla og havseglarar

Helga etter er det tid for den tradisjonelle dansegallaen i Tysneshallen. Dansinga startar laurdag kveld, så får ein sjå kva tid dei danseglade trør siste dansen. Bris og Steinar Engelbrektson Band står for musikken som skal få liv i flokken, vanen tru er det venta mange tilreisande med bubil, dei får parkera på skuleplassen.

1. september blir det eit flott skue på fjorden, og etter kvart ved kai i Våge hamn. Det er venta at kring 25 store havseglarar er med på regattaen på Korsfjorden og Bjørnafjorden i regi av Minde Båtlag og Os Seilforening.

– Det blir kveldsseta med premieutdeling på Mandelhuset, fortel Økland.


Natursti og Nordlandsfart

Fleire unge med. Då må det som skjer i og ved Kulturløo på Drange laurdag 8. september vera midt i blinken. Her blir det natursti for born, måleriutstilling og omvising i Kulturløo.

– Det vil nok bli ein del dyr å treffa på denne familiedagen, der ein kan få eit innblikk i livet på ein gard slik det tradisjonelt har vore på våre kantar, seier Økland.

Same dagen er det sjansen til å høyra meir om noko som ein periode betydde svært mykje for Tysnes-samfunnet. Skulehuset på Skorpo er arena, frå der løftar trioen Mikal Heldal, Olav Skjellevik og Jan Økland blikket mot nord og viser kor viktig Nordlandsfarten var for velstand og utvikling på Tysnes.

– I 1894 var det kring 90 jakter frå Tysnes med på Nordlandsfarten, der det viktigaste oppdraget var å frakta fisk frå nord til Bergen, men der det også gjekk varer andre vegen. Eit samla mannskap på rundt seks hundre tok del på denne tida, og tek ein turen frå bygd til bygd på Tysnes er eg sikker på at det over alt er nokon som kan fortelja om og har synlege spor frå denne tida. Me ser det igjen i byggjeskikken på øya vår, sveitserhusa er synlege bevis på dei gode tidene, forklarer Økland.

Fleire av jaktene blei bygde på Tysnes, korleis vart dei bygde, kven bygde dei og kor blei dei bygde er spørsmål ein kan venta svar på denne ettermiddag i regi av Tysnes sogelag.


Overdriven helseangst

Bøn og banning var noko av det prest Reidar Ådnanes tok føre seg i sitt Jakob Sande-foredrag i Kulturkyrkja Onarheim i fjor. I år kjem legen Ingvard Wilhelmsen til kyrkja der og held foredrag om hypokondri. Hypokondri er overdriven helseangst eller sjukdomsangst, Wilhelmsen er ekspert på feltet, så ta turen til Onarheim måndag 17. september. Om du kjenner deg frisk nok til det.

Kystsogevekene er eit samarbeid mellom 22 kommunar frå Gulen i nord til Sveio i sør, og med Hordaland fylkeskommune som viktig medspelar. Opninga skjer midt under Fjordsteam i Bergen, i morgon laurdag.


LEIAR: Utflytta tysnesing Kjell Magnus Økland håpar og trur at ein klarar å engasjera dei unge litt betre i år. (Arkivfoto)
LEIAR: Utflytta tysnesing Kjell Magnus Økland håpar og trur at ein klarar å engasjera dei unge litt betre i år. (Arkivfoto)

Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.