ØVEKØYRING: På fritida stiller Helge Hauge opp som køyrelærar for lokale flyktningar. Dette set blant anna Tesfamichael Libsay pris på. (Foto: Vetle Mikkelsen)
ØVEKØYRING: På fritida stiller Helge Hauge opp som køyrelærar for lokale flyktningar. Dette set blant anna Tesfamichael Libsay pris på. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Hjelper flyktningar med øvekøyring

Tesfamichael Libsay er ein av fleire flyktningar i kommunen som får hjelp med øvekøyringa. Hjelpa betyr mykje for han.
Publisert 05.08.2018 kl. 06.00.

– Eg byrja å køyra med trafikkskule i mars, og kjøpte bilen i juni, seier Tesfamichel Libsay.

– Det var då eg byrja å øvekøyra med han, legg Helge Hauge til.

Libsay er flyktning frå Eritrea, og har budd på Tysnes i rundt tre år. Her bur han saman med kona si, og dei tre borna deira.


Lang pendling til trafikkskulen

– Eg går på trafikkskule på Stord, men det er langt unna. Nokre gongar inviterer eg folk, for eksempel Helge, til å køyra med meg, fortel Libsay.

Hauge har blant anna vore leksehjelp, og slik blei han kjent med Libsay og familien hans.

– Han har hjelpt mykje, seier Libsay.

Av andre tysnesingar han har køyrt med, nemner han blant anna Rolf Simonsen, Per Verner Aase og Jan Vaage.


Viktig tiltak

– Det er mykje vanskelegare å bu på Tysnes utan sertifikat, meiner Libsay.

Det er det nok mange som kan skriva under på, med tanke på det avgrensa talet på bussavgangar i kommunen.

Og korleis har responsen på tilbodet vore blant flyktningane så langt?

– Eg får tilbakemeldingar på at dei synest det er viktig. Mange av dei har jo vore på køyreskule og lært ein del, men eg prøver å koma med kommentarar og innspel til køyringa likevel, seier Hauge.


Håper å få lappen snart

Hauge skryter av køyringa til Libsay, som sjølv legg til at han har merka betringar etter han byrja å køyra med Hauge.

– Eg håper at eg har sertifikatet innan rundt to månadar, avsluttar Libsay.


Siste saker Gå til framsida

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...