LEI SITUASJON: Mjølkebonde Per Vermedal har tapt over 100.000 kroner på fôrkrisa i år. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
LEI SITUASJON: Mjølkebonde Per Vermedal har tapt over 100.000 kroner på fôrkrisa i år. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Leiar: Solidaritet med den norske bonden

Publisert 06.08.2018 kl. 06.00.

Me har hatt ein varm og tørr sommar. Til glede for både tilreisande og lokale, har ferieparadiset Tysnes vist seg frå si beste side.

Likevel, det finst ei bakside av medaljen. Nasjonale medium og lokalaviser over heile landet har rapportert om ei landsomfattande tørke og fôrkrise. I «Tysnes» kunne ein nyleg lesa om mjølkebonden Per Vermedal, som har mista over 100.000 kroner til fôrkrisa. Han er ikkje åleine.

Sommaren 2018 har av mange blitt samanlikna med sommaren 1947, ein sommar som er kjent som den verste tørken i manns minne. Månadane mai, juni og juli i år, har likevel vore langt tørrare enn i uåret 1947.

Derfor er det viktig at me viser solidaritet med den norske bonden. Neste gong du er i butikken, ta gjerne ein ekstra kikk på varene, og sjå kor varene er produsert.

Heller enn gulrøter frå Israel og biff frå Botswana, kan ein kjøpa tilsvarande produkt frå Norge. Det er det minste me kan gjera, for å støtta norske bønder.

Menneskeskapte klimaendringar er i ferd med å endra forholda for bønder verda over. Det vil kunna koma meir ekstremvêr, både i form av regn og tørke. Det er altså lite som tilseier at det skal bli lettare å vera bonde framover.

Nokre vil nok bagatellisera tørken og fôrkrisa, og seia at me kan importera varer frå utlandet. Dette er gjerne dei same som meiner at jordbruket i Norge er oversubsidiert, og at bøndene er bortskjemte.

Sjølvsagt kan me importera både dyrefôr og matvarer frå andre land. Det er ei enkel og kortsiktig løysing. Men kva gjer me den dagen EU blir ramma av liknande kriser? Kven skal me då lita på?

Den norske sjølvforsyningsgrada ligg på rundt 50 prosent – 40 om ein berre reknar med mat som er produsert med norsk fôr – og den er synkande.

Norske bønder er og har vore under press, uavhengig av kven som sit i regjering. Mange vel å leggja opp og avslutta drifta, og talet på bønder i landet er stadig synkande.

Så slå eit slag for miljøet, for sjølvforsyninga og for det norske kulturlandskapet. Vel norske råvarer neste gong du er i butikken. Vel solidaritet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Markerte Tysnes med nytt EM-gull

Det er stas når tysnesingar markerer seg utanfor kommunen, ja, til og med i utlandet. Ekstra stas er det når det er unge tysnesingar som set Tysnes på kartet.I sist veke kom styrkeløftar Anna Dorthea Espevik heim til Tysnes med ein ny gullmedalje. Denne gongen var det eit EM-gull. Europameisterskapen vart...

Markerer TV-aksjonen med fredagskafé

Tysnes skule gjentek suksessen frå i fjor og markerer også i år TV-aksjonen med fredagskafé fredag føremiddag. I fjor var det tett i tett med folk og trangt om plassen i den gamle gymsalen på skulen. I år vert arrangementet flytta til Tysneshallen. – Der blir det kafé og underhaldning for alle som ynskjer å koma, melder inspektør Synnøve Vines til avisa.