BURGER: Under festivalen gjekk det unna 4140 burgarar. (Foto: Ingunn Gjærde)
BURGER: Under festivalen gjekk det unna 4140 burgarar. (Foto: Ingunn Gjærde)

Tysnesfest i liter, pizzastykke og kyr

Publikumstalet under Tysnesfest i år var 26.639. Bak den statistikken skjuler det seg mange andre tal, som bladet Tysnes har sett nærmare på.
Publisert 07.08.2018 kl. 13.00.

Med eit publikumtal på 26.639, og over 6.000 menneske på Gjerstad arena laurdag, er det ikkje tvil om at det har vore mykje folk på Tysnesfest også i år. Men kor mykje mat gjekk det? Kor mykje drikke?

Dette, og mykje anna, har «Tysnes» prøvd å finna svar på, med hjelp av harde tal frå tysnesfestgeneral Øystein Våge.


Litt over fire kyr

Under Tysnesfest gjekk det unna 3816 pølser. Om ei gjennomsnittleg pølse er på 100 gram, blei det altså ete 381,6 kilo pølser under festivalen. Talet kan variera, etter kor store dei enkelte pølsene var.

Det blei selt 4140 hamburgarar. Om ein reknar med at gjennomsnittet ligg på 200 gram per burger, blir det 828 kilo storfekjøt.

Journalisten har googla for harde livet for å drøvtygga litt meir på tala.

I artikkelen journalisten kom over, står det at ei gjennomsnittleg ku veg rundt 520 kilo. Denne vil gi rundt 204 kilo reint kjøtt. Delar ein 828 kilo på 200, blir det litt over fire kyr. Om dette er eit nøyaktig tal eller ikkje er usikkert, så det bør takast med ei klype salt.

Elles selde Pizzabakeren rundt 12.000 pizzastykker.


Ein fuktig affære

At Tysnesfest er ei våt veke for nokre, er ikkje ei ukjent sak. I år gjekk det unna 48.687 glas med øl og/eller cider. I liter blir talet 19.474 – og det er utan å telja med drikka som blei kjøpt utanom.

Med ein pris på 90 kroner per glas, brukte festivaldeltakarane 4.376.520 kroner på øl og cider.


Mange folk i sving

Gjennom Tysnesfest var 323 artistar, lydfolk og lysfolk i sving.

For å dekkja The Prodigy sitt behov for lyd, måtte det 302 høgtalarelement til. Om det kan reknast om til decibel eller tinnitus-tilfelle er usikkert.

For å dekkja alle folka sitt toalettbehov, stilte festivalen med 140 toalett og pissoar.

Det blei i tillegg brukt 3.700 meter gjerde rundt omkring.


Tal for hamna

Cirka 330 båtar var innom hamna i Våge i løpet av festivalen.

For å sikra festivalhamna og lekteren, brukte Tysnesfest 36 anker og/eller lodd.


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.