KONFIRMANTJUBILANTAR: Frå venstre: Eivind Tysnes, Jan Henry Lyse, Gunvor Teigland, Kjell Kristoffersen, Leif Teigland, Asbjørn Jensen, Rannveig Hestad, Elise Tvedt, Bernt Ingebrigtsen, Kjellaug Foldnes og Oddmund Tvedt.
KONFIRMANTJUBILANTAR: Frå venstre: Eivind Tysnes, Jan Henry Lyse, Gunvor Teigland, Kjell Kristoffersen, Leif Teigland, Asbjørn Jensen, Rannveig Hestad, Elise Tvedt, Bernt Ingebrigtsen, Kjellaug Foldnes og Oddmund Tvedt.

Feira 70-årsjubileum for konfirmasjonen

Elleve spreke 84-åringar feira konfirmantjubileum søndag.
Publisert 08.08.2018 kl. 08.02. Oppdatert kl. 09.12.

– Det er nokon her eg ikkje har treft på 20 år, fortel Jan Henry Lyse.

Saman med Elise Tvedt, Kjell Kristoffersen og Gunvor Teigland, sat han i arrangørkomiteen for feiringa av 70-års-konfirmantjubilantar i Tysnes kyrkje søndag.

– Det er Jan Henry som er initiativtakar, seier Gunvor Teigland.

I 1948 bestod kullet frå Lunde og Tysnesbygda av 24 konfirmantar. 70 år seinare er det 15 att. Elleve av dei møttest ved Tysnes kyrkje søndag.

Sist dei var samla til konfirmantjubileum var for 20 år sidan, i 1998.

Fleire av dei som var samla held til på Tysnes og treffest jamleg, medan andre treffest sjeldnare.

– Det er i alle fall to stykker eg ikkje har sett sidan førre jubileum, seier Lyse.

Han er godt nøgd med kva dei har stelt i stand denne dagen.

– Me har aldri høyrt om noko 70-årstreff for konfirmantar på Tysnes tidlegare.


Med i gudstenesta

For jubilantane byrja dagen med gudsteneste. Der gjekk dei parvis inn i kyrkja med presten.

Soknepresten prata om konfirmantane i preika, og kvar ein vart ropt opp og introdusert for kyrkjelyden. Det vart også tent lys for dei som hadde gått bort.

Ei av jubilantane, Kjellaug Foldnes, las opp ei helsing frå Alv Askeland, presten som konfirmerte tysnesingane i 1948. Helsinga var den same som vart lesen opp ved førre jubileum, i 1998. Då var Askeland framleis i live, men ikkje til stades.


Andre tider

Gjengen som vart konfirmert i 1948, var berre 14 år gamle. Likevel var konfirmasjonen eit tydeleg steg inn i dei vaksne sine rekkjer.

På den tida hadde ein færre valmoglegheiter enn dei unge har i dag.

– Ein god del av gutane reiste til sjøs. Alternativet var stort sett å reisa til by’n for å verta lærling eller finna arbeid, fortel Lyse.

– Nokre av jentene frå vårt kull byrja på realskulen, medan andre fekk arbeid anten i Bergen eller på Tysnes, seier Lyse.


Middag på Mandelhuset

Etter gudstenesta flytta jubilantane seg til Mandelhuset for ein felles middag.

– Det var ein heilt nydeleg middag. Me byrja med hummersuppe, medan hovudretten var ytrefilet og grønsaker. Til dessert fekk me tilslørte bondepiker, fortel Lyse.

– Det vart god stemning, og det vart prata mykje om ungdomsåra, avsluttar han.


1948: Slik såg konfirmantane ut i 1948. Bak f.v: Bernt Ingebrigtsen, Helge Pettersen, Asbjørn Jensen, Martin Malkenes, Edvard Tvedt, Jan Henry Lyse og Erling Vevatne. Midterste rad f.v: Kåre Bruntveit, Vermund Johannesen, Leif Teigland, Alv Askeland, Eivind Tysnes, Jakob Godøy, Kjell Kristoffersen og Oddmund Tvedt. Framme f.v: Agnes Lillefosse, Elise Tvedt, Gunvor Hunskår, Sigrunn Teigland, Gunvor Teigland, Birgit Malkenes, Rannveig Hestad, Kjellaug Foldnes, Klara Myrdal og Herborg Heie. (Foto: Privat)
1948: Slik såg konfirmantane ut i 1948. Bak f.v: Bernt Ingebrigtsen, Helge Pettersen, Asbjørn Jensen, Martin Malkenes, Edvard Tvedt, Jan Henry Lyse og Erling Vevatne. Midterste rad f.v: Kåre Bruntveit, Vermund Johannesen, Leif Teigland, Alv Askeland, Eivind Tysnes, Jakob Godøy, Kjell Kristoffersen og Oddmund Tvedt. Framme f.v: Agnes Lillefosse, Elise Tvedt, Gunvor Hunskår, Sigrunn Teigland, Gunvor Teigland, Birgit Malkenes, Rannveig Hestad, Kjellaug Foldnes, Klara Myrdal og Herborg Heie. (Foto: Privat)
GUDSTENESTE: Jubilantane starta dagen i Tysnes kyrkje.
GUDSTENESTE: Jubilantane starta dagen i Tysnes kyrkje.

Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.