GLAD GJENG: Førsteklassingane smilte stort for fotografen, sjølv om det var ein våt og grå første skuledag. Bak f.v.: Sondre Huglen Hystad, Ruben Enes, Simen Enes, Olai Meland og Frida Smith Skaten. Framme f.v.: Elina Møllerup Skaten, Elida Sofie Flakke, Sunniva Kongsvik Brandvik og Karina Sonja Venediktovaite.
GLAD GJENG: Førsteklassingane smilte stort for fotografen, sjølv om det var ein våt og grå første skuledag. Bak f.v.: Sondre Huglen Hystad, Ruben Enes, Simen Enes, Olai Meland og Frida Smith Skaten. Framme f.v.: Elina Møllerup Skaten, Elida Sofie Flakke, Sunniva Kongsvik Brandvik og Karina Sonja Venediktovaite.

Største førsteklassen på 16 år

– Eg gler meg til å få is og gå på bading og vera ute og å spela fotball, men eg er ikkje så flink til å spela fotball.
Publisert 20.08.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 13.06.

Fem og eit halvt år gamle Elida Sofie Flakke snakkar på inn- og utpust. Det er hennar første skuledag på Onarheim skule, og ho er naturlegvis både spent og glad. Saman med åtte andre førsteklassingar, utgjer ho det største kullet av nye elevar som Onarheim skule har hatt på 16 år. Torsdag sist veke var første skuledag.

Med alle dei nye førsteklassingane, er det totale elevtalet ved skulen oppe i 32. Rektor Audun Aarbakke fortel at det ikkje er så veldig mange år sidan skulen berre hadde 19 elevar.

– Så me har hatt ei veldig positiv utvikling dei siste åra, stadfestar han.


Kjekk morgonsamling

Foreldra har akkurat reist heim, etter å ha vore med barna sine på skulen i to timar, på det som var deira første av mange skuledagar.

– No har me hatt morgonsamling, der me har teikna litt, elevane har fortalt litt om feriane sine, også har me leika litt no på slutten, fortel lærar for førsteklasse, Therese Dahl.

– Det her er ein båt, og det her har mamma teikna. Her er brørne mine, og der er pappa. Elida Sofie viser gladeleg fram det ho har teikna til «Tysnes» sin utsende.

Det er friminutt, og resten av elevane er travelt opptekne med å finna fram regntøyet sitt. Ute er det grått og vått.

– Det er ikkje den finaste dagen, men det er ikkje så mykje me kan gjera med det, seier rektor Aarbakke.


Mjuk overgang

Rektoren fortel at det høge elevtalet har ført til at skulen i år har vorte tre-delt, etter å ha vore to-delt i mange år. Det vil seia at første- og andreklasse har felles timar, og at tredje- og fjerdeklasse, og femte- og sjetteklasse, óg har felles undervisning.

– Men førsteklasse har ein del undervisning for seg sjølv, seier Aarbakke.

For førsteklasseelevane på Onarheim var overgangen frå barnehage til skule ganske mjuk.

– Barnehagen er jo vegg i vegg, så det vart ikkje store omveltinga for dei. Borna verkar trygge både på oss vaksne og på skulen allereie etter eit par timar, konstaterer Therese Dahl.

Ein ting som truleg hjelper, er å ha gode vener med seg til første klasse, som ein allereie kjenner godt frå barnehagen.

– Eg har fleire vener i klassen, og Ruben er kjærasten min, fortel skulejenta Elida Sofie ivrig.


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...