GLAD GJENG: Førsteklassingane smilte stort for fotografen, sjølv om det var ein våt og grå første skuledag. Bak f.v.: Sondre Huglen Hystad, Ruben Enes, Simen Enes, Olai Meland og Frida Smith Skaten. Framme f.v.: Elina Møllerup Skaten, Elida Sofie Flakke, Sunniva Kongsvik Brandvik og Karina Sonja Venediktovaite.
GLAD GJENG: Førsteklassingane smilte stort for fotografen, sjølv om det var ein våt og grå første skuledag. Bak f.v.: Sondre Huglen Hystad, Ruben Enes, Simen Enes, Olai Meland og Frida Smith Skaten. Framme f.v.: Elina Møllerup Skaten, Elida Sofie Flakke, Sunniva Kongsvik Brandvik og Karina Sonja Venediktovaite.

Største førsteklassen på 16 år

– Eg gler meg til å få is og gå på bading og vera ute og å spela fotball, men eg er ikkje så flink til å spela fotball.
Publisert 20.08.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 13.06.

Fem og eit halvt år gamle Elida Sofie Flakke snakkar på inn- og utpust. Det er hennar første skuledag på Onarheim skule, og ho er naturlegvis både spent og glad. Saman med åtte andre førsteklassingar, utgjer ho det største kullet av nye elevar som Onarheim skule har hatt på 16 år. Torsdag sist veke var første skuledag.

Med alle dei nye førsteklassingane, er det totale elevtalet ved skulen oppe i 32. Rektor Audun Aarbakke fortel at det ikkje er så veldig mange år sidan skulen berre hadde 19 elevar.

– Så me har hatt ei veldig positiv utvikling dei siste åra, stadfestar han.


Kjekk morgonsamling

Foreldra har akkurat reist heim, etter å ha vore med barna sine på skulen i to timar, på det som var deira første av mange skuledagar.

– No har me hatt morgonsamling, der me har teikna litt, elevane har fortalt litt om feriane sine, også har me leika litt no på slutten, fortel lærar for førsteklasse, Therese Dahl.

– Det her er ein båt, og det her har mamma teikna. Her er brørne mine, og der er pappa. Elida Sofie viser gladeleg fram det ho har teikna til «Tysnes» sin utsende.

Det er friminutt, og resten av elevane er travelt opptekne med å finna fram regntøyet sitt. Ute er det grått og vått.

– Det er ikkje den finaste dagen, men det er ikkje så mykje me kan gjera med det, seier rektor Aarbakke.


Mjuk overgang

Rektoren fortel at det høge elevtalet har ført til at skulen i år har vorte tre-delt, etter å ha vore to-delt i mange år. Det vil seia at første- og andreklasse har felles timar, og at tredje- og fjerdeklasse, og femte- og sjetteklasse, óg har felles undervisning.

– Men førsteklasse har ein del undervisning for seg sjølv, seier Aarbakke.

For førsteklasseelevane på Onarheim var overgangen frå barnehage til skule ganske mjuk.

– Barnehagen er jo vegg i vegg, så det vart ikkje store omveltinga for dei. Borna verkar trygge både på oss vaksne og på skulen allereie etter eit par timar, konstaterer Therese Dahl.

Ein ting som truleg hjelper, er å ha gode vener med seg til første klasse, som ein allereie kjenner godt frå barnehagen.

– Eg har fleire vener i klassen, og Ruben er kjærasten min, fortel skulejenta Elida Sofie ivrig.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.