NOKO MÅ GJERAST: Laks er kanskje viktig for Norge, men det er naturen og det biologiske mangfaldet òg, skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto)
NOKO MÅ GJERAST: Laks er kanskje viktig for Norge, men det er naturen og det biologiske mangfaldet òg, skriv «Tysnes» på leiarplass. (Arkivfoto)

Leiar: Behov for strengare reguleringar

Publisert 27.08.2018 kl. 15.00.

Førre veke kunne ein lesa i «Tysnes» om Monica Snyen Restad, som fann haugevis med fôrpelletar i buken på sjølvfiska sei. Også andre hobbyfiskarar i området har rapportert om det same, og reagerer kraftig.

Dette viser at me treng ein diskusjon rundt næringa, også i oppdrettskommunen Tysnes. Har oppdrettarane fått frie tyglar for lenge?

Laks er viktig for Norge. Det er eit av slagorda til næringa. Det er riktig. Laks bidrar til verdiskaping og skatteinntekter, som igjen bidrar til velferdssamfunnet. Dette gjeld òg i Tysnes.

Men berre fordi ei næring er viktig, betyr ikkje det at den er heva over ein kvar kritikk. Sjå berre på oljenæringa. Den har bidratt med velstand og velferd, og spelt ei stor rolle i utviklinga av det Norge me kjenner i dag. Likevel er den under konstant vurdering og kritikk. Oljenæringa er inga heilag ku, og det bør ikkje oppdrettsnæringa vera heller.

187 lakseelver i Norge er i dårleg stand, hovudsakleg på grunn av lakselus og rømt laks. I 2018 har talet rømt laks allereie stige over 100.000. Seien med fôrpelletane i buken er berre eit av mange symptom på ei næring med for mykje spelerom.

Så kva må gjerast? At ein må stilla strengare krav til næringa er openbert, men kva krav bør ein stilla? Nokre tar til orde for lukka oppdrettsanlegg. Hadde det vore ei løysing?

«Tysnes» skal ikkje meina så altfor mykje om kva oppdrettsnæringa må gjera. Det er det opp til uavhengige forskarar med kompetanse på feltet å gjera. Det er likevel tydeleg at noko må gjerast.

Laks er kanskje viktig for Norge, men det er naturen og det biologiske mangfaldet òg.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.