PENSJONERT: John Gunnar Kleppe er nybakt pensjonist. (Foto: Vetle Mikkelsen)
PENSJONERT: John Gunnar Kleppe er nybakt pensjonist. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Det har vore ein fantastisk arbeidsplass

John Gunnar Kleppe er eit kjent fjes for mange. No gir billettøren seg, etter 41 år på ymse ferjer.
Publisert 01.09.2018 kl. 06.00.

– Eg byrja i Hardanger Sunn-hordlandske Dampskips-selskap, HSD, den 28. juni 1977, seier John Gunnar Kleppe.

Sidan har han vore innom det meste av ferjer og ferjesamband i fylket. Våge–Halhjem-sambandet byrja han å jobba på i 1980.

«Tysnes» møter John Gunnar på kaien i Våge måndag 27. august, den siste offisielle arbeidsdagen hans.


Treivst i jobben

– Eg har stortrivest med å vera billettør, og å vera ute blant kundar, seier Kleppe.

Vidare fortel han at han har fått gode tilbakemeldingar frå kundane, som synest han er ein hyggjeleg billettør.I tillegg trekkjer Kleppe fram det positive arbeidsmiljøet:– Det er veldig godt samhald på denne båten, seier han.


Spontan avgjerd

– Kva var bakgrunnen for at du byrja å jobba som billettør?

– Det var heilt spontant. Eg var to år på verftet i Solheimsviken, som sveiselærling, men det var slitsamt arbeid. Eg prøvde meg i HSD, og fekk jobb på dagen, fortel Kleppe.

Etter det har han ikkje sett seg tilbake:

– Eg har aldri angra på den telefonen i ’77.


Ferjer òg i framtida

– Kva tenkjer du om dei moglege kutta i rutetider?

– Dei må aldri tenkja tanken, seier Kleppe.

– Med tanke på planane om ferjefri E39, trur du me kjem til å ha ferjer i framtida òg?

– Ja. Eg blei invitert til det første møtet med vegmyndigheitene for fleire år sidan. Då blei det sagt at om eg jobba til eg var 67, skulle alt av bruer og vegar vera ferdig. Året etter blei det utsett med seks år. Dette ligg langt i framtida, svarar Kleppe.

Han er heller ikkje nådig mot dei foreslåtte bompengane på ferjestrekninga:

– Det er merkeleg å ta bompengar for ei påtenkt bru som ligg langt i framtida, meiner Kleppe.


Arbeid i endring

Dei siste åra har jobben på ferja endra seg.

– Det blir meir hektisk. Før var me tre stykk på dekk, med mindre passasjerar. No er me ein på dekk, og dobbelt så mange passasjerar. Idyllen er øydelagd, seier Kleppe.

Det er blant anna derfor han gir seg no, medan leiken framleis er god.

– Men det har vore ein fantastisk arbeidsplass, held han fram.

Ferjeselskapet blir likevel ikkje heilt kvitt han enno:

– Eg skal vera ringevikar framover, avslører Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.