TRENINGSLEIR PÅ TYSNES: Desse jentene frå Ulriken Eagles J14 deltok på trening på Tysnes på laurdag. Framme f.v. Selma Vik Torbjørnsen, Nicholine Olsen, Dina Skjerping Martinsen, Anna Linnes Hovig Wikstrøm, Aurora Sørbye og Selma Holm. Bak f.v. trenar Aslak Bakke, Vera Lind, Karina Bratlie, Helene Klett, Ella Hole Eikenes og Selma Holm.
TRENINGSLEIR PÅ TYSNES: Desse jentene frå Ulriken Eagles J14 deltok på trening på Tysnes på laurdag. Framme f.v. Selma Vik Torbjørnsen, Nicholine Olsen, Dina Skjerping Martinsen, Anna Linnes Hovig Wikstrøm, Aurora Sørbye og Selma Holm. Bak f.v. trenar Aslak Bakke, Vera Lind, Karina Bratlie, Helene Klett, Ella Hole Eikenes og Selma Holm.

Umogeleg i Bergen – på Tysnes fekk dei ei heil treningshelg

Ulriken Basket Jenter 14 fekk ei heil treningshelg i Tysneshallen. I Bergen var hallkapasiteten sprengt.
Publisert 05.09.2018 kl. 06.00.

Landåshallen i Bergen er til vanleg heimearenaen til basketballklubben Ulriken Eagles. Men mange lag kjempar om treningstid i hallen.

Jentene på J14-laget valde denne helga å reisa til Tysnes for å få nok trening. Laurdag føremiddag var dei på plass.


Sportsleg og sosialt

Styremedlemene og fedrene Geir Eikenes og Øyvind Klett rosar Tysnes kommune for at jentene frå Bergen fekk leiga Tysneshallen i helga.

– Totalt hadde me fire timar med trening i hallen både laurdag og søndag. I Bergen er det heilt umogleg å få låna ein hall med totalt åtte treningstimar på ei helg. Dei fleste laga i Bergen manglar hallplass til å få trena nok. Å få koma her er heilt topp. Reiseavstanden til Tysnes er heilt perfekt, seier Eikenes.

Dei har og hatt fellestur til Ål i Hallingdalen, men då blir reisetida litt lang.

På treningstur til Tysnes kombinerer dei det sportslege og det sosiale.

– Det er sosialt for jentene å vera saman ei heil helg. Det styrkjer samhaldet i gruppa, poengterer Eikenes.

Dei har gjort det same ein gong tidlegare, og det var vellukka.


Store ambisjonar

Ulriken Eagles har store ambisjonar for J14-laget. I fjor, då laget spelte i 13-årsklassen, vart dei norgesmeistrar. Dermed fekk dei spela uoffisielt nordisk meisterskap i april i Stockholm.

Om halvanna veke skal laget til Bærum. Då blir det på ny kamp om å bli det beste laget i Norge. Vinn dei klassen sin då, kvalifiserer dei seg til nordisk i påsken neste år, i Sødertelje.

– Jentene er i oppkøyringa no. Difor er det svært gunstig med ei god treningshelg på Tysnes, seier Geir Eikenes og Øyvind Klett entusiastisk.

Trenar Aslak Bakke og jentene har knapt nok tid å ta ein liten fotopause når avisa er innom Tysneshallen laurdag ettermiddag. Det er sett av mykje tid til øving på detaljar. Treninga både laurdag og søndag vart avslutta med kamp.

Sist helg var fem-seks av jentene på nasjonal samling i Oslo, på landslagssamling.

Snart får Ulriken J14-jenter ny trenar. Assisterande landslagstrenar for U16, Joana Vitorino, skal trena jentene framover.


Baking og bading

Foreldra til ei av basketballjentene har ferieplass i Lunde. Dermed vart det naturleg å leggja treningssamlinga hit.

Etter treninga laurdag stod pizzabaking i Villa Lunde Bakeri på programmet. Men før det var det felleslunsj i Tysneshallen.

– Det er viktig at jentene får gjera noko sosialt i lag, seier Jannicke Hole, som driv feriebakeriet i Lunde.

Kanskje blir det også bading i Fiskevatnet, seier Geir med eit smil.

Soverom har dei ikkje til dei elleve-tolv jentene, men det løyser dei med luftmadrasser og soveposar og liggjeplass tett i tett i stova.

– Å få ei helg saman på denne måten er populært blant jentene, seier fedrene Geir og Øyvind.

Dei er viss på at eit godt sosialt samhald i laget er grunnleggjande viktig for at jenter i 14-15 årsalderen skal halda fram med idrett.

– Fråfallet er stort i mange idrettar i denne alderen, seier dei.


Basketball på Tysnes

Geir Eikenes snakkar varmt for eige basketballag på Tysnes.

– Det er berre seks spelarar på banen om gangen. Det skal ikkje så mange til før ein klarar å stilla lag, påpeikar han.

Han håpar einkvan vil ta eit initiativ.

Han kunne også tenkt seg å få til ei turneringshelg på Tysnes, med lag frå til dømes Haugesund.

– Det er basketballklubbar både i Haugesund og Tysvær. Tysnes er då kort veg å reisa til, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...