DYRE SKADAR: Forsikringsbransjen melder om mange båtskadar og store erstatningsutbetalingar i Hordaland etter den fine sommaren. (Foto: Gjensidige)
DYRE SKADAR: Forsikringsbransjen melder om mange båtskadar og store erstatningsutbetalingar i Hordaland etter den fine sommaren. (Foto: Gjensidige)

Rekordmange båtskadar i Hordaland

Fint vêr og mange båtar på sjøen har ført til store utbetalingar frå forsikringsselskapa etter grunnstøytingar og kollisjonar med fritidsbåtar.
Publisert 11.09.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.10.

– Ei oversikt viser at Gjensidige i perioden april til august har registrert 240 båtskadar i Hordaland. Dette er ein auke på nærmare 40 prosent samanlikna med i fjor, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

For forsikringsbransjen totalt anslår Voll at kan det vera snakk om over 900 båtar i Hordaland som har køyrt på grunn, kollidert eller fått annan skade. Gjennomsnittsskaden hos Gjensidige ligg på 40.000 kroner, og berekningar viser at forsikringsbransjen har utbetalt nærmare 35 millionar kroner i Hordaland etter ulike båtskadar denne sommaren.

– Det er ofte motor og skrog som får gjennomgå når ein køyrer på grunn, noko som ofte medfører store og kostbare skadar. I nokre tilfelle snakkar me om skadar på opp mot fleire hundre tusen kroner, seier Voll.

Dei fleste skadane skuldast grunnstøytingar, der båtar har gått på eit skjer, på land eller køyrt på flytande gjenstandar i sjøen.

– Me veit at mange kjøper båt med litt for stor motor før nødvendig kompetanse er på plass. Då nyttar det ikkje med kostbart navigasjonsutstyr om ein ikkje kan bruka verktøyet, kommenterer Voll.


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...