DYRE SKADAR: Forsikringsbransjen melder om mange båtskadar og store erstatningsutbetalingar i Hordaland etter den fine sommaren. (Foto: Gjensidige)
DYRE SKADAR: Forsikringsbransjen melder om mange båtskadar og store erstatningsutbetalingar i Hordaland etter den fine sommaren. (Foto: Gjensidige)

Rekordmange båtskadar i Hordaland

Fint vêr og mange båtar på sjøen har ført til store utbetalingar frå forsikringsselskapa etter grunnstøytingar og kollisjonar med fritidsbåtar.
Publisert 11.09.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.10.

– Ei oversikt viser at Gjensidige i perioden april til august har registrert 240 båtskadar i Hordaland. Dette er ein auke på nærmare 40 prosent samanlikna med i fjor, seier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

For forsikringsbransjen totalt anslår Voll at kan det vera snakk om over 900 båtar i Hordaland som har køyrt på grunn, kollidert eller fått annan skade. Gjennomsnittsskaden hos Gjensidige ligg på 40.000 kroner, og berekningar viser at forsikringsbransjen har utbetalt nærmare 35 millionar kroner i Hordaland etter ulike båtskadar denne sommaren.

– Det er ofte motor og skrog som får gjennomgå når ein køyrer på grunn, noko som ofte medfører store og kostbare skadar. I nokre tilfelle snakkar me om skadar på opp mot fleire hundre tusen kroner, seier Voll.

Dei fleste skadane skuldast grunnstøytingar, der båtar har gått på eit skjer, på land eller køyrt på flytande gjenstandar i sjøen.

– Me veit at mange kjøper båt med litt for stor motor før nødvendig kompetanse er på plass. Då nyttar det ikkje med kostbart navigasjonsutstyr om ein ikkje kan bruka verktøyet, kommenterer Voll.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.