FEILSORTERING: – Dei aller fleste er flinke til å sortera, men eg opplever dessverre litt for ofte at det kjem inn lass med store mengder plast i, fortel driftsoperatør ved SIM sitt kompostanlegg, Einar Breivik. (Begge foto: SIM)
FEILSORTERING: – Dei aller fleste er flinke til å sortera, men eg opplever dessverre litt for ofte at det kjem inn lass med store mengder plast i, fortel driftsoperatør ved SIM sitt kompostanlegg, Einar Breivik. (Begge foto: SIM)

– Det er synd at nokre få skal øydeleggja for alle

Denne veka startar SIM ein stor aksjon der biodunkar i alle SIM-kommunane vil bli kontrollerte.
Publisert 12.09.2018 kl. 09.24.

Dette er ikkje for å straffa folk som sorterer feil, men for å gje dei ei påminning om korleis det skal gjerast, melder SIM i ei pressemelding.

– Dei aller, aller fleste er veldig flinke og sorterer rett, men me registrerer dessverre ein del som ikkje gjer det, seier plan- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy.


Plast og glas i jorda

Ho fortel at det er særleg plast og glas som går igjen som den store syndaren i avfallet. Desse fraksjonane skapar problem i komposteringsprosessen, og fører til at sluttproduktet vert forringa.

– Me opplever at kundar som har kjøpt kompostjord eller plenblanding hos oss, kjem med tilbakemelding om at dei ser restar av glas og plast i jorda. Me klarar å sortera ut mesteparten av det feilsorterte avfallet, men plast og glas er vanskelege fraksjonar å sortere ut alt av, og av den grunn skal ein ikkje bruka handleposar i biospannet/dunken. Ein må bruka posar av mais eller papir, påpeikar Hillersøy.


Gult og raudt kort

SIM har eit system for merking av feilsortert avfall, noko som gjeld for alle dunkane.

– I fyrste omgang vil kunden få ein gul lapp på dunken. Denne gjev kunden ei melding om at avfallet er feilsortert, men at dunken er tømt likevel. Dersom dette skjer igjen får kunden raud lapp, noko som betyr at avfallet igjen er feilsortert, men denne gongen tømmer me ikkje dunken, opplyser ho.

Ved grov feilsortering vil ein få raud lapp med det same.

– Dette vil òg vera rutinen i aksjonen me no skal i gang med, og me håpar me får bukt med ein del feilsortering på denne måten. For det er synd at nokre få skal øydeleggja for alle som gjer ein god innsats og sorterer rett. Sluttproduktet, kompostjorda og plenblandinga er eit populært tilbod til innbyggjarane i SIM, og det er i fellesskap me kan gjera dette til eit best mogeleg produkt, sluttar Hillersøy.


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...