NY ASFALT: NCC er i arbeid fleire stader på Tysnes i desse dagar. Mellom anna her på Beltestad.
NY ASFALT: NCC er i arbeid fleire stader på Tysnes i desse dagar. Mellom anna her på Beltestad.

Legg ny asfalt fleire stader

NCC er i arbeid på Tysnes.
Publisert 13.09.2018 kl. 17.01.

Det vert i desse dagar lagt ny asfalt på fleire mindre vegparti rundt om på Tysnes. NCC har to lag som parallelt gjer småarbeid på ulike stader.

Ein av plassane er på Beltestad, på eit vegparti som tidlegare har hatt store utfordringar med drenering. I fjor haust vart det fleire gongar meld at vatnet gjekk over vegen etter store regnfall.

– Det var ei våt oppleving å køyra skulebussen. Dammane kjem brått på, og dei er vanskeleg å sjå fordi vegen er svart. Ein må passa på å bremsa opp, og ikkje køyra rett gjennom dei, sa bussjåfør Lars Petter Epland til «Tysnes» den gongen.

I tillegg til partiet på Beltestad, skal det utførast arbeid på eit lite parti på Kløv, på Langeland, ved Onarheimselva, samt eit lite parti mellom Onarheim og Vattedal.

Det er også planlagt nyasfaltering på eit lite strekke kring Heggland mellom Våge og Lunde.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.