NY ASFALT: NCC er i arbeid fleire stader på Tysnes i desse dagar. Mellom anna her på Beltestad.
NY ASFALT: NCC er i arbeid fleire stader på Tysnes i desse dagar. Mellom anna her på Beltestad.

Legg ny asfalt fleire stader

NCC er i arbeid på Tysnes.
Publisert 13.09.2018 kl. 17.01.

Det vert i desse dagar lagt ny asfalt på fleire mindre vegparti rundt om på Tysnes. NCC har to lag som parallelt gjer småarbeid på ulike stader.

Ein av plassane er på Beltestad, på eit vegparti som tidlegare har hatt store utfordringar med drenering. I fjor haust vart det fleire gongar meld at vatnet gjekk over vegen etter store regnfall.

– Det var ei våt oppleving å køyra skulebussen. Dammane kjem brått på, og dei er vanskeleg å sjå fordi vegen er svart. Ein må passa på å bremsa opp, og ikkje køyra rett gjennom dei, sa bussjåfør Lars Petter Epland til «Tysnes» den gongen.

I tillegg til partiet på Beltestad, skal det utførast arbeid på eit lite parti på Kløv, på Langeland, ved Onarheimselva, samt eit lite parti mellom Onarheim og Vattedal.

Det er også planlagt nyasfaltering på eit lite strekke kring Heggland mellom Våge og Lunde.


Siste saker Gå til framsida

Uver stoppa både Hodnanes-ferja og Våge-ferja

Ferjesambandet Hodnanes-Jektevik-Nordhuglo var innstilt på grunn av verforholda fredag kveld, frå i 21-tida til 21.40. Norled melde om innstilt rute klokka 20.53. Klokka 21.35 melde selskapet at ferja kjem i gang att klokka 21.40.Klokka 21.05 melde FosenNamsos Sjø at MF «Selbjørnsfjord» har kansellert avgangane klokka 21.05 frå Halhjem og 22.15 frå Våge på grunn av verforholda.

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag. Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti...