STRANDSONEPLANEN: Den interkommunale planen for regulering i strandsona blei diskutert i formannskapet onsdag. (Foto: Vetle Mikkelsen)
STRANDSONEPLANEN: Den interkommunale planen for regulering i strandsona blei diskutert i formannskapet onsdag. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Dei kallar det ein differensiert strandsoneplan, men den er ikkje særleg differensiert

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland blei heftig diskutert i formannskapet onsdag.
Publisert 13.09.2018 kl. 13.55.

Arbeidet med ein felles interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland byrja i 2011. Planen var nyleg oppe til behandling i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, og er framleis ei kjelde til usemje innad i Sunnhordland.

– Historia til denne planen er lang. Den byrja då Liv Signe Navarsete sat i regjering. Det er ei stund sidan, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H) til formannskapet.


Skulle gjera det enklare

Ifølgje ordføraren vil planen, slik den ligg føre no, i verste tilfelle kunna føra til at kommunar som Tysnes blir plassert i feil sone, jamfør den nasjonale strandsoneinndelinga.

Ordføraren meiner Tysnes høyrer heime i sone 3, og at dersom planen gjer det enklare å feilplassera Tysnes, kan ikkje kommunen stå inne for han.

– Grunnen til at ein skulle koma opp med denne planen, var at det skulle bli enklare for kommunane. No sit det ein fylkesmann som ikkje deler den oppfatninga, sa varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (SP).

Ingrid Restad kritiserte planen for å vera uoversiktleg og rotete, i tillegg til at ho meinte det var for mykje rom for tolking.


Fylket opptatt av vern

– Samfunnet beveger seg i ei retning der næring og anna blir dytta mot sjø, og då kan me ikkje vedta ein plan som gjer det vanskelegare for oss. Det er viktig at me ikkje vedtar ting som me ser i etterkant at er uheldig, sa ordførar Kleppe.

Ifølgje Magnar Solheim (Frp) er fylket for opptatt av vern, i den grad at det kan koma til å kvela utviklinga i kommunane.

I saksbehandlinga låg rådmann Steinar Dalland si innstilling til grunn. Der var det foreslått fleire endringar til planen, blant anna for å leggja meir vekt på behovet for næringslivutvikling og arbeidsplassar i strandsona, og å opna for flytebryggjer i tilknytning til etablerte kaianlegg.

Rådmannen si innstilling blei samrøystes vedtatt.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.