INNTEKTSKJELDE: Kvart år får ei rekkje lag på Tysnes mange tusen kroner i kassen etter dugnad på Tysnesfest. Her er Eivind Økland i sving med riva. (Foto: Camilla Korsnes)
INNTEKTSKJELDE: Kvart år får ei rekkje lag på Tysnes mange tusen kroner i kassen etter dugnad på Tysnesfest. Her er Eivind Økland i sving med riva. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Tysnesfest tek friviljugpengane?

Publisert 14.09.2018 kl. 12.00.

I førre «Tysnes» kunne me lesa at Yngve Nikolaisen og Geir Austvik vil slå eit slag for friviljugarbeidet på Tysnes. Det er eit initiativ me set stor pris på, og som me støttar fullt ut.

Samstundes føler me at det er på sin plass med ei lita presisering, for i same artikkel kunne me og lesa at dei meiner Tysnesfest tek ein stor pott av kulturpengane. Det er kanskje riktig isolert sett, men det som ikkje kjem fram i artikkelen er at alle pengane Tysnesfest får frå Tysnes kommune, pluss endå nokre hundre tusen, går ut igjen til akkurat dei laga og organisasjonane som Nikolaisen og Austvik ynskjer at skal få pengar.

Stiftinga Tysnesfest fekk i år 400.000 kroner i støtte frå Tysnes kommune, og 258.000 av desse går ut igjen etter festivalen for leige av Tysneshallen og diverse kommunale tenester.

Etter årets festival betalar me òg ut 430.070 kroner til lag og organisasjonar PÅ Tysnes. I tillegg til dette går det òg ut over ein halv million kroner til lag/organisasjonar utanfor Tysnes, sidan me ikkje har nok friviljuge i kommunen.

Me trur at utan Tysnesfest som inntektskjelde, hadde det stått endå dårlegare til i lagsøkonomien rundt i kommunen, og arbeidsmengda på den einskilde ville truleg blitt ein heil del større, og fordelt utover heile året.

Det blir og nemnt at næringslivet støttar festivalen, og ja, det er ein god del bedrifter som er med som sponsorar av festivalen. Me vil påstå at dei har stor nytteverdi av dette, både i form av å støtta eit godt føremål, samstundes som det er vist i den store undersøkinga «Kultur og Kommers» at Tysnesfest i 2015 bidrog med 6,1 millionar i ringverknader for næringslivet og kommunen. Dette talet må ein anta er mykje høgare no, all den tid festivalen har vakse mykje sidan den gong.

Me synest tankane til Austvik og Nikolaisen om eit friviljugfond er veldig gode. Lat oss heia fram friviljugarbeid, dugnadsånd og ståpåvilje, men lat oss gjera det saman og hjelpa kvarandre fram.

LES OGSÅ: Tysnesfest 4 millionar i minus


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.