HANDBALLJENTER: Desse tre var godt fornøgde med helga.
HANDBALLJENTER: Desse tre var godt fornøgde med helga.

Fekk måla krefter med jamnaldrande

I helga blei det arrangert handballskule i Tysneshallen – til glede for både liten og stor.
Publisert 17.09.2018 kl. 13.15.

–Me har spelt kampar mot andre, liksom. Det har vore gøy, sa Victoria Gjerstad (9).

Saman med Vilde Søreide Helland (9), Kristina Langballe (9) og fleire andre, representerte ho fjerdeklassingane, på arrangementet som i all hovudsak retta seg mot barn i første til fjerde klasse.

Laurdagen var det i hovudsak handballskule, medan det på søndagen, då «Tysnes» var innom, gjekk mest i kampar.

– Me har spelt mot kvarandre, men òg mot tredjeklasse, heldt Victoria fram.


Har spelt saman lenge

Dei tre venninnene har spelt handball saman i fire år, og trivst med sporten.

– Har de lært noko nytt i helga?

– Nei, ikkje eigentleg, svarte Victoria.

– Kva har vore mest gøy, då?

– Å spela kampar! smilte Victoria frå øyra til øyra, medan venninnene nikka ivrig.


Viktig med frivillige

– I dag blir det avvikla 18 kampar. Det har vore god innsats frå barna, fortalde trenar Atle Birkeland til «Tysnes» søndag.

Han la til at spesielt førsteklassingane ligg hjarta hans nær – sidan dette gjerne er deira første skikkelege møte med sporten.

Vidare nemnde han kor viktig frivillige er for at det heile skal gå rundt:

– Viss ein skal ha eit handball-lag på Tysnes, er ein avhengige av at nokre foreldre i årskulla er med og følgjer opp, sa Birkeland til sist.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...