KOMMUNEN VIL SJÅ PÅ SAKA: Det er truleg Tysnes kommune som eig busskuret på øvre Onarheim. – Me vil sjå nærare på både dette og andre busskur, og laga ein plan for vedlikehald av desse skura, seier einingsleiar for drift og vedlikehald i Tysnes kommune, Torfinn Kongsvik (innfelt).
KOMMUNEN VIL SJÅ PÅ SAKA: Det er truleg Tysnes kommune som eig busskuret på øvre Onarheim. – Me vil sjå nærare på både dette og andre busskur, og laga ein plan for vedlikehald av desse skura, seier einingsleiar for drift og vedlikehald i Tysnes kommune, Torfinn Kongsvik (innfelt).

Skal kartleggja kommunale busskur i Tysnes

I busskuret på øvre Onarheim skal det ha vore hol i taket sidan 1996. No skal Tysnes kommune laga ein tilstandsrapport på alle kommunale busskur.
Publisert 17.09.2018 kl. 06.00.

På busskuret på øvre Onarheim står det måla med store bokstavar «Gå ikkje inn i busskuret når det regnar p.g.a. gamalt hol i taket (frå 1996) midt i taket!»

«Tysnes» skreiv om saka fyrste gongen 30. august.


Skal laga plan

No vil einingsleiar for drift og vedlikehald i Tysnes kommune, Torfinn Kongsvik, sjå nærare på både busskuret på Onarheim og andre busskur i kommunen.

– Det har vore litt uklårt kven som eig desse skura. Slik det no ser ut, er det Tysnes kommune som eig desse, og då må me få gjort noko med det, seier han.

Kongsvik fortel at arbeidet med å kartleggja venteplasar og busskur vil vera ein del av trafikksikringsplanen i Tysnes.

– Saman med Morten Anthonessen, som har jobba med trafikksikringsplanen, vil me no ta ein runde og kartleggja både busskur og leskur og få ein oversikt over kor mange me har og tilstanden på dei, seier Kongsvik.

Når ein har fått samla desse opplysningane, vil Kongsvik få laga ein plan på vedlikehald.

– Me må få gjort noko med vedlikehaldet nokså snart, legg han til.


– Ikkje vegvesenet sitt

Spørsmålet om kven som eig skuret på øvre Onarheim tok «Tysnes» fyrst opp med byggjeleiar i Statens vegvesen, Vidar Tveiterås. Han har no undersøkt litt rundt historia til dette skuret.

– Dette er eit av dei skura som Statens vegvesen ikkje eig, og heller ikkje har driftsansvar for, slår han fast.

Han er og klar på at heller ikkje Hordaland fylkeskommune eig dette skuret. I driftskontrakten med NCC er heller ikkje dette skuret med.

Tveiterås peikar på at dette er ein type skur som kommunen i si tid sette opp. Om dette er kommunalt eller privat sett opp, har han ikkje funne ut.

– Det vert sagt av dei som kjenner historia, at treskura som vart måla blå, er kommunen sine. Skuret står på privat grunn, i kryssinga mellom ein fylkesveg, ein privat veg og ein kommunal veg, seier Tveiterås.

Han legg til at skuret ser noko slite ut, men at hol i taket kanskje er enkelt å reparera.


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.