DOKKE: Her øver Leif Håvik og Jarle Myklebust på hjarte- og lungeredning. (Begge foto: Per Verner Aase)
DOKKE: Her øver Leif Håvik og Jarle Myklebust på hjarte- og lungeredning. (Begge foto: Per Verner Aase)

Øvde på livredning

Torsdag sist veke møtte 19 engasjerte hålandsnesingar opp i grendahuset for å bli oppdaterte på førstehjelp.
Publisert 18.09.2018 kl. 12.56.

Hjarte- og lungeredning var hovudtemaet.

– Torbjørn Olafsen frå ambulansetenesta og Kåre og Anders Amland frå brannvesenet gav gode og tydelege råd om kva som skal gjerast, og i kva rekkjefylgje, fortel Per Verner Aase i Hålandsneset Grendalag.

Kursdeltakarane fekk prøva hjartekompresjon og innblåsing på ei dokke, og det vart også demonstrert korleis ein hjartestartar fungerer. – Når ein kjem til ein skadestad som ein av dei fyrste, er det ikkje alltid så lett å sjå kva hjelp ein skal gje. Det verste ein kan gjera, er å ikkje gjera noko. Det er her 113 kjem inn som fagpersonell og kan gje den beste rettleiinga. Ved hjartestopp er det minuttar om og gjera. Når hjernen misser blodtilførsel, skjer uopprettelege ting fort, seier Aase.

Kurshaldarane var klåre på at ein hjartestartar vil vera nyttig i mange tilfelle, men at den ikkje er ein garanti for å redda liv.

– Det viktigaste er kva ein gjer i minuttane før hjartestartar og medisinsk personell er på plass, sluttar han.


Siste saker Gå til framsida