UGGDALSDALEN: Onsdag kveld fall dette treet over vegen ovanfor omsorgssenteret i Uggdal. (Foto: Lena Vermedal)
UGGDALSDALEN: Onsdag kveld fall dette treet over vegen ovanfor omsorgssenteret i Uggdal. (Foto: Lena Vermedal)

Stormen er her: Tre over vegen i Uggdal

SISTE: Fleire trevelt på Tysnes seint onsdag kveld. Eit trevelt stengjer vegen Uggdal-Onarheim i 21.15-tida.
Tidlegare onsdag kveld sperra eit stort tre fylkesvegen nederst i Uggdalsdalen.
Publisert 19.09.2018 kl. 21.04. Oppdatert kl. 21.23.

Takka vera bonde Per Vermedal, som var raskt på pletten med motorsag og traktor, vart vegen nederst i Uggdalsdalen rydda nesten på eit blunk. I halvåtte tida var treet fjerna og trafikken kunne gå som vanleg.

Det var fleire bilar som stod i kø på begge sider av trevelten, like ovanfor det nye omsorgssenteret.

– Det var ei av dei som stod i køen som kontakta Per Vermedal. Han var raskt på plass.

– Kva skulle me gjort utan bønder i beredskap, seier Lena Vermedal, ei av dei som blei ståande i kø.

Ho rosar bonden som rykka ut, kappa treet og fjerna det frå vegen.

Trevelten skal ha skjedd i mellom sju og halvåtte.


Fleire trevelt

I 21.15-tida får «Tysnes» tips om at vegen mellom Uggdal og Onarheim er stengd i området Vermedal-Kløv. Folk som har prøvt å køyra frå Uggdal til Onarheim, måtte snu. Vegoperatøren NCC er tipsa om trevelten, men det er fleire tre som må fjernast frå vegane, mellom anna ved Gjermundshamn og ved Tysnes skule.


ROS: Kva skulle me gjort uten bønder i beredskap, rosar Lena Vermedal, ei av dei som stod i kø. (Foto: L.Vermedal)
ROS: Kva skulle me gjort uten bønder i beredskap, rosar Lena Vermedal, ei av dei som stod i kø. (Foto: L.Vermedal)

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...

Debatt: Avisa skal fram

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine. Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er...