TREVELT: Eit tre har velta over vegen mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa kommune. (Foto: Privat)
TREVELT: Eit tre har velta over vegen mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa kommune. (Foto: Privat)

Tre over omkøyringsveg

Eit tre har velta over vegen mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa.
Publisert 21.09.2018 kl. 22.41. Oppdatert kl. 22.46.

«Tysnes» har vorte tipsa om at eit tre har velta over fylkesveg 121 mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa kommune. Dette er den kortaste omkøyringsvegen for dei som er råka av det innstilte ferjesambandet mellom Våge og Halhjem.

Tipsaren fortel at treet kan passerast på høgre side frå retning Sævareid.

Lokalt har «Knud» har førebels fyrst og framst råka ferjetrafikken til og frå Tysnes, men ifølgje yr.no skal det fortsetja å blåsa godt i området utover kvelden og natten.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...