TREVELT: Eit tre har velta over vegen mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa kommune. (Foto: Privat)
TREVELT: Eit tre har velta over vegen mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa kommune. (Foto: Privat)

Tre over omkøyringsveg

Eit tre har velta over vegen mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa.
Publisert 21.09.2018 kl. 22.41. Oppdatert kl. 22.46.

«Tysnes» har vorte tipsa om at eit tre har velta over fylkesveg 121 mellom Sævareid og Baldersheim i Fusa kommune. Dette er den kortaste omkøyringsvegen for dei som er råka av det innstilte ferjesambandet mellom Våge og Halhjem.

Tipsaren fortel at treet kan passerast på høgre side frå retning Sævareid.

Lokalt har «Knud» har førebels fyrst og framst råka ferjetrafikken til og frå Tysnes, men ifølgje yr.no skal det fortsetja å blåsa godt i området utover kvelden og natten.


Siste saker Gå til framsida

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.

Lesarbrev: Mykje lys og mykje varme

I inneverande år har det skjedd mykje forandring langs vegen gjennom Brattetveit og Haukafær på Sør-Reksteren. Eit monster av ein skogsmaskin har herja i skogen. På 60-talet vart mange av småbruka på Vestlandet tilplanta av granskog, både på innmark og utmark. Mange år seinare, då bøndene vart klar over konsekvensen av plantinga, angra dei fleste. Vakker natur der sola slepp til, og...