PENGAR I KASSEN: Helge Olav Instøy (innfelt) meiner det er eit fantastisk godt tilbod for lag og organisasjonar å kunna jobba dugnad for Tysnesfest. Då kan ein driva med det ein likar best resten av året, som til dømes fotball. (Begge foto: Arkiv)
PENGAR I KASSEN: Helge Olav Instøy (innfelt) meiner det er eit fantastisk godt tilbod for lag og organisasjonar å kunna jobba dugnad for Tysnesfest. Då kan ein driva med det ein likar best resten av året, som til dømes fotball. (Begge foto: Arkiv)

Debatt: – Det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes

Publisert 21.09.2018 kl. 15.00.

Eg har hatt eit «nært» forhold til det å driva eit idrettslag der dugnad var hovudinntektskjelda. Då eg var leiar i Njardar på 80- og 90-talet, hadde me problem med å finansiera den daglege drifta. Me starta «Mimrefesten». Den var i januar, og gav oss pengar til å melda på lag.

Me fekk og eit «eventyr» med Brann-kampar på 90-talet, som gav gode økonomiske resultat. Me hadde åtte-ti arrangement i året, og det som det medførte, var svært mykje forarbeid og like mykje etterarbeid.

Det lag og organisasjonar opplever i dag, er at dei får invitasjon frå Tysnesfest til å vera med på dugnad – ein, to, tre eller fire dagar. Dette er eit fantastisk tilbod, og det er godt betalt. I tillegg er det verken forarbeid eller etterarbeid.

Det er for leiinga i laga å få sine til å stilla opp. Det er ikkje alltid lett. Om desse fire dagane vert brukte maksimalt, treng ein ikkje mange arrangement resten av året, om nokon.

Ein les at over ein halv million av dugnadskronene går ut av kommunen. Det er ca. 100.000 kroner meir enn det som vert att til dei lokale klubbane. Dette seier meg at det er store hol i «dugnadsånda» på Tysnes. Eg høyrer ein del seia at dei er leie av å stilla opp år etter år på dugnad i juli. Me var ofte lei dugnad på 80- og 90-talet og, men med ungar i aktiv alder, såg me ansvaret vårt.

Når eg tenkjer på arbeidsmengda på dugnadstid den gongen, i forhold til det Tysnesfest tilbyr, er det som natt og dag. Eg oppmodar foreldre og føresette, og sjølvsagt ungdomar, til å stilla opp dei fire dagane i juli. Då kan ein driva med det ein likar aller best resten av året.

Då satsar me på at 2019 vil bli det beste dugnadsåret lag og organisasjonar på Tysnes nokon gong har opplevd. God dugnad!


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.