ROCKARAR: Symra er klare for musikkslepp i slutten av månaden. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
ROCKARAR: Symra er klare for musikkslepp i slutten av månaden. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Ny singel frå Symra

– Me skal sleppa ein låt som heiter «Purple Sweater». Det er den nyaste av dei låtane me har spelt inn så langt, seier Øyvind Kleppe i Symra.
Publisert 23.09.2018 kl. 15.00.

Singelen vil bli sleppt den 29. september, og er den første av tre komande singelar for det nye albumet.

Sjølve albumet kjem når bandet har stabla opp ein god nok økonomi til å spela inn dei siste songane.

For å distribuera singelen bruker bandet firmaet Indigoboom, som sørgjer for at songen kjem ut på alle dei vanlegaste strøymetenestene for musikk.

– Me kallar sjangeren vår for alternativ poprock. All musikken vår går innanfor same sjanger, men songane er ganske ulike, fortset Kleppe.

Når det kjem til «Purple Sweater», singelen som blir sleppt seinare denne månaden, har Kleppe følgjande å seia:

– Det er ein låt som er litt meir «upbeat». Me har mange dystre tekstar, og av dei songane me har spelt inn er dette den einaste som ikkje er negativ.


Siste saker Gå til framsida

På gamleheimen

At gamleheimen skulle koma til å hamna på Hovland, hadde mest med tilfeldige omstende å gjera. Det vart i alle høve slik at Tysnes Gamleheimslag overtok den staselege gamle doktorbustaden som vart bygd av distriktslege Gjestland, som fekk skøyte i 1880. Her sette han opp ein bustad som ikkje stod tilbake for dei gamle patrisiarhusa som rikfolk i Bergen gjerne bygde som «lyststeder» utanfor...

Fylket seier nei til Hordfastaksjar

Hordaland fylkesting seier nei til kjøp av aksjar i Hordfast no. Fylkestinget vil ta stilling til aksjekjøp når ei utgreiing om fylkeskommunen si deltaking i pådrivarselskap ligg føre.Vedtaket i fylkestinget vart gjort mot fem røyster (SV, MGD og Raudt). Desse partia ville saman med Tom Sverre Tomren i KrF seia eit klart nei til fylkeskommunalt aksjekjøp i Hordfast AS.Høgre kom...