BANKEIGARAR: Søndag var eigarar av eigenkapitalbevis i Tysnes Sparebank inviterte til infomøte og søndagsmiddag på Haaheim Gaard. Her er det Stig Brekke frå Eika Kapitalforvaltning som fortel om norsk økonomi og renteutvikling. (Foto: Svein Erik Halhjem/Tysnes Sparebank)
BANKEIGARAR: Søndag var eigarar av eigenkapitalbevis i Tysnes Sparebank inviterte til infomøte og søndagsmiddag på Haaheim Gaard. Her er det Stig Brekke frå Eika Kapitalforvaltning som fortel om norsk økonomi og renteutvikling. (Foto: Svein Erik Halhjem/Tysnes Sparebank)

Godt frammøte på banken sitt eigarmøte

Dei fleste var tysnesingar, men det kom og eigarar frå Stord, Os, Odda, Varaldsøy og resten av Kvinnherad då Tysnes Sparebank søndag inviterte til infomøte og middag på Haaheim.
Publisert 03.10.2018 kl. 15.00.

– Me er godt nøgde med at heile regionen var representert, seier banksjef Dag Sandstå.


Renteauke fleire gonger

Totalt var det kring 90 eigarar av eigenkapitalbevis som møtte opp. Dei fekk høyra investeringsdirektør Stig Brekke frå Eika Kapitalforvaltning fortelja om norsk økonomi og renteutvikling. Ifølgje Norges Bank kan ein venta renteauke opptil to gonger for året dei komande to-tre åra, og at lån til bustader då kan koma opp i fire-fem prosent.

– Dette vert heilt nytt for unge i dag som ikkje har høyrt om rente på bustadlån på over tre prosent, kommenterer banksjefen.

Han trur likevel det vert lån til forbruksfinansiering som vil få den høgaste renteauken, og det vert dei som har høgast gjeldsgrad som vil merka renteauken sterkast.

– Uansett så vil nok lokalbanken verta viktig å ha i beredskap for kundar som vil koma i økonomiske vanskar, seier Sandstå.


Skal veksa vidare

Brekke informerte også om sparebankar og eigenkapitalbevis. Han samanlikna eigenkapitalbevis med ein aksje med airbag, med lågare risiko, men med avkastning som ein aksje.

– For Tysnes Sparebank har eigenkapitalbevisa vore noko av grunnlaget for den veksten banken har hatt dei siste åra, forklarar banksjefen.

No kjem det kring 500 nye kundar til banken årleg. Det er banksjefen svært godt nøgd med.

– Dersom denne veksten held fram, vil me nok måtta vurdera å henta inn meir kapital gjennom eigenkapitalbevis i åra som kjem. På kort sikt vil me vurdera dette ut frå marknadsveksten til vinteren, seier Sandstå.

Han trur det er fornuftig at banken held fram å veksa som ein har gjort dei siste åra.– Grensa for kor liten ein bank kan vera, vil nok auka. Men fyrst og fremst handlar det om å vera ein lønsam bank, seier han.


Sosial avslutning

Samlinga på Haaheim søndag vart avslutta med tre songar av Lise Skjåk Dalen med Jurgita Bubilaite på piano, før gjestene fekk servert lammeskank og dessert hos Torstein og medarbeidarane hans.

– Me fekk gode tilbakemeldingar på arrangementet. Eg trur det er viktig at banken har god kontakt med eigarane, seier banksjef Dag Sandstå.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...