PÅ BINGO: F.v. Emilie Meland, Amalie Skorpen, Kjersti Langeland, Malin Aasheim og Susanne Onarheim. Sistnemnde sikra seg hovudgevinst i fyrste omgangen.
PÅ BINGO: F.v. Emilie Meland, Amalie Skorpen, Kjersti Langeland, Malin Aasheim og Susanne Onarheim. Sistnemnde sikra seg hovudgevinst i fyrste omgangen.

På bingokveld for å ha det kjekt saman

– Det er kjekt å treffast. Og så er det sosialt og gøy å vera på bingo.
Publisert 05.10.2018 kl. 22.21.

Det seier dei fem unge damene Susanne Onarheim, Malin Aasheim, Kjersti Langeland, Amalie Skorpen og Emilie Meland. Dei har sessa seg ved eitt av dei mange borda på bingokvelden i OnarTun fredag kveld.

Og så er det jo kjekt å vinna også då. Susanne sikra seg nemleg hovudgevinsten på fyrste omgangen på bingoen denne fyrste fredagen i oktober.


Treffplass

Det er fyrste gongen dei fem unge damene er på bingo i OnarTun. Amalie og Malin har rett nok bingo-erfaring frå Flatråker, men for dei andre er dette nytt.

Fire av jentene gjekk i same kull på ungdomsskulen i si tid.

– Å samlast rundt eit bord på ein bingokveld er sosialt, seier Susanne.

Dei andre smiler samtykkjande. Dei har mykje å prata om. Alle er frå Tysnes, men no er dei spreidde på ulike stadar. Emilie er tømrarlærling, Amalie er elektrikarlæring i Fyllingsdalen, Kjersti går siste året på vidaregåande, Susanne har teke seg eit friår for å jobba og Amalie er i fyrstegongsteneste.


Spenninga aukar

Det er Eirik Onarheim som er sjefsopplesar denne kvelden. Med seg frå opplesarbordet har han Ørjan Kjerland.

– N42, B14, N32, B11, N41, les Eirik.

Det tek til å livna meir og meir rundt borda etter kvart som ein ny gevinst nærmar seg.

– No er det bingo på tre rekkjer, proklamerer han.

Vinnar vart Gunnar Onarheim.

– No er det bingo på fullt brett, presiserer opplesaren.

For å gjera det ekstra spennande, poengterer han at dei som har eitt tal att må reisa.

– I22, G57, I29, I25, B07.

Nye tal kjem på løpande band. Så tek folk til å reisa, ein på eitt bord, to på eit anna bord, to på eit tredje bord. Og så reiser Susanne seg, og straks etter stikk ho av med hovudgevinsten.

– Det er ein høgtalar, fortel ho.


Godt frammmøte

Bingoen starta i åttetida. Eit kvarter seinare var dei i full gang. Då var det nærare 80 personar samla rundt småbord i foajeen i OnarTun. I pausen strøymer det på med fleire.

Heidi Røssland i Onarheim bygdalag er godt nøgd med frammøtet. Det er bygdelaget som er arrangør for bingoen.

– Det er sikkert kring hundre her no. Det er me veldig godt nøgde med, kommenterer ho når andre omgang skal ta til.

– Det er viktig at det skjer noko i bygda, legg ho til.

Eirik Onarheim og Ørjan Kjerland har tolv gevinstar som dei skal dela ut. Fire i kvar av dei tre omgangane; på fire hjørner, ei rekkje, tre rekkjer og fullt brett.

Når dei tre omgangane er ferdig, held det sosiale samværet fram med pubkveld.OPPLESAR: Eirik Onarheim (nærast) er opplesar. Ørjan Kjerland følgjer med og kontrollerer.
OPPLESAR: Eirik Onarheim (nærast) er opplesar. Ørjan Kjerland følgjer med og kontrollerer.
VANN: Gunnar Onarheim sikra seg gevinst på tre rekkjer.
VANN: Gunnar Onarheim sikra seg gevinst på tre rekkjer.
FRÅ SALEN: Det var fullt ved dei fleste borda i OnarTun. Nærast til høgre: Kåre Haugland.
FRÅ SALEN: Det var fullt ved dei fleste borda i OnarTun. Nærast til høgre: Kåre Haugland.
EITT TAL ATT: Elin Borgen og Ruben Kvamsdal har reist seg. Dei har båe eitt tal att på fullt brett.
EITT TAL ATT: Elin Borgen og Ruben Kvamsdal har reist seg. Dei har båe eitt tal att på fullt brett.
KJEKT PÅ BINGO: Humøret er på topp. Nærast f.v. Ingrid Storetvedt, Ingebjørg Lien, Olav Nygård og Astrid Nygård.
KJEKT PÅ BINGO: Humøret er på topp. Nærast f.v. Ingrid Storetvedt, Ingebjørg Lien, Olav Nygård og Astrid Nygård.

Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.