NYTT HYTTEFELT: – Går det slik eg håpar og trur, nærmar det seg eit ferdig godkjent hyttefelt i området bak meg, seier Inge Malkenes.
NYTT HYTTEFELT: – Går det slik eg håpar og trur, nærmar det seg eit ferdig godkjent hyttefelt i området bak meg, seier Inge Malkenes.

Håpar det nærmar seg hyttefelt på Malkenes

Det har teke lang tid, men no augnar Inge Malkenes endeleg eit målsnøre der framme. Går alt etter planen, vert hyttefeltet hans godkjent i kommunestyret før nyåret.
Publisert 07.10.2018 kl. 15.00.

På folkemunne heiter det berre Slåttene, men på kartet står det Tangen. Ein flott stad for hytter, med utsikt over Bjørnafjorden mot Os, Fusa og Austevoll.

– I dag er det jo så vidt me skimtar sjøen, men sommarsdagen har ein sol frå ein står opp til ein legg seg. Og me ligg faktisk svært sentralt til. På halvannan time køyrer ein ferjefritt til eller frå Åsane, reklamerer Malkenes, der han står i haustregnet på farsgarden.


For andre gang

Dei som hugsar attende til 2012, minnest sikkert at det same feltet stod på sakskartet til lokalpolitikarane.

– Då var tilbakemeldinga at dei eksisterande tomtene måtte målast opp. Noko som har vist seg vanskelegare enn eg hadde sett for meg, sukkar han.

Det har seg nemleg slik at far hans selde sju tomter på 1970-talet. Tomter som låg i eit LNF-område, og som det av den grunn ikkje har vore aktuelt å byggja på. Før Inge fekk laga ein reguleringsplan som gjorde det om til hyttefelt. Men like fullt måtte tomtene målast opp og teiknast inn, for at dei skulle få byggjeløyve. Og med det også ein solid verdiauke.


Ti nye tomter

– Eg veit ikkje kvifor det har blitt slik, men ingen av dei vil betala for dette arbeidet. Sjølv har eg kjøpt attende to av tomtene, og teke kostnadane med å måla opp resten. Eg har skifta konsulent til Gøtz på Stord, hyrt inn advokat, og det byrjar etter kvart å bli mange hundre tusen i utgifter. Men no gler eg meg over at ting ser ut til å koma på plass, seier mannen som sjølv har kring ti nye hyttetomter i det endelege prospektet.

– Kanskje kan ei av dei, som ligg rett nedanfor huset vårt, gjerast om til ei hustomt. Det er det opp til kommunestyret og fylket å avgjera. No har me gjort det me kan gjera, og håpar som sagt at det kjem opp til politisk handsaming før me skriv 2019.


På høg tid

Dei som kjenner Inge Malkenes – og det er det mange som gjer – veit at han er ein kar som brenn litt ekstra for å skapa aktivitetar og framtidstru på heile øya.

– Her på Malkenes har det vore lite byggjeaktivitet etter 1980-talet. Eg reknar ikkje med at hyttefeltet kjem til å kasta av seg så mange kronene. Det viktigaste er det skjer noko positivt, seier Inge.

Skulle det no bli litt til overs, kan ein vera rimeleg trygg på at også dei pengane kjem til å bli reinvestert i gard og sagbruk.


Må passa seg

– Ja, Ivar Hansen og eg har drive eit sagbruk i lag i 22 år. Ikkje noko me fyrer opp kvar dag, men det er fantastisk å fella skog, skjera flotte furutre og til slutt bruka det heimelaga trevyrket sjølv. Slik eg har gjort på mellom anna naustvøling og garasjebygging, røpar ein som rett og slett elskar å jobba.

– Det er rett og slett hobbyen min. Eg må skjerpa meg når Ingelin og Simon kjem heim på helgeturar frå Bergen og Mongstad, og ikkje skremma dei vekk med altfor mykje arbeid, smiler pappa Malkenes. Yngstejenta Synne på 15 bur framleis heime.


Alltid bonde

Inge Malkenes har lenge vore ein markant Sp-politikar og bondelagsmann, sjølv om han i dag i all hovudsak har inntekta si frå jobben som boredekksarbeidar i Nordsjøen.

– Inni meg kjem eg alltid til å vera bonde, sjølv om me no berre har sauer på bruket. Alt i 2005 vart mjølkekvoten på gode 90.000 liter selt. Før den tid hadde eg ti, tolv gardsbruk som eg slo, men så mista eg fleire av dei, og det heile vart for usikkert. Likevel heldt me fram med storfe heilt til i vår. Etter at Ragnhild og eg var på fleire jobbreiser samstundes, vart også det litt for vanskeleg å organisera, seier mannen som jobba for Odfjell ein periode på slutten av 1990-talet, og som no har Archer som arbeidsgjevar.

– Ein heilt grei jobb, som er med på å finansiera at eg kan driva med anna endå meir meiningsfylt arbeid i fri-periodane mine, smiler han.


Triste utsikter

Når han tenkjer på framtida for landbruket heime på Tysnes, er han slett ikkje optimist.

– Dei neste ti, femten åra kjem me til å få eit stort problem med kulturlandskapet. Snittalderen på lokale bønder er truleg seksti år, og eg har ikkje høyrt at dei har utdanna ein lokal agronom på Stend eller Voss, på lange tider. Altfor mange sit på eigedomane sine, i staden for å selja til unge, driftige folk, seier ein som meiner odelslovgjeving og konsesjonsplikt truleg er moden for ei aldri så lita 2018-tilpassing.


Liv i bygdedyret

Heilt på tampen har han også eit aldri så lite hjartesukk, kva gjeld neste kommuneval.

– Eg meiner at Tysnesfest har dempa mykje av den verste bygdepolitikken i kommunen vår. Til neste år ventar eit kommuneval der det vert lov å stryka kandidatar på listene. Eg får berre håpa at det ikkje vekkjer til live bygdedyret att. For skal kommunen vår med sine 2.800 innbyggjarar koma nokon veg, ja då må alle samarbeida som best dei kan.


TANGEN: Det nye hytteområdet på Malkenes. (Kart: Gøtz AS )
TANGEN: Det nye hytteområdet på Malkenes. (Kart: Gøtz AS )
BONDE OG OLJEARBEIDAR: – Inni meg kjem eg alltid til å vera bonde, sjølv om me no berre har sauer på bruket. Jobben i Nordsjøen er heilt grei, og er med på å finansiera at eg kan driva med anna endå meir meiningsfylt arbeid i fri-periodane mine, røpar Inge Malkenes.
BONDE OG OLJEARBEIDAR: – Inni meg kjem eg alltid til å vera bonde, sjølv om me no berre har sauer på bruket. Jobben i Nordsjøen er heilt grei, og er med på å finansiera at eg kan driva med anna endå meir meiningsfylt arbeid i fri-periodane mine, røpar Inge Malkenes.

Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.