FAMILIE PÅ FIRE: Frank Ruben Bratland, Annette Bratholmen og døtrene Sara (2) og Mia (4) har funne seg godt til rette i Henningshagen. (Alle foto: Camilla Korsnes)
FAMILIE PÅ FIRE: Frank Ruben Bratland, Annette Bratholmen og døtrene Sara (2) og Mia (4) har funne seg godt til rette i Henningshagen. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Liv og røre i nytt byggjefelt

Dei har alt godt med leikelag, og meir er i vente.
Publisert 07.10.2018 kl. 06.00.

– Skal me sjå. No er det fire hus her, og sju, nei åtte ungar. Eg veit om fleire unge som vil flytta hit, då blir det endå fleire å leika med for Sara og Mia, seier Frank Ruben Bratland.

Jentene på fire og to år har plass i barnehagen på Onarheim, der Frank Ruben er foreldrekontakt. Der myldrar det for tida av ungar, og planane er der for ny barnehage samstundes som skulen i år har største førsteklassen på 16 år med ni nye elevar.

– Ja, det er kjekt at så mange vil busetja seg på denne sida av øya. Det er lett å skli inn i bygda, me merkar at dei som alt bur her vil ha nye folk til plassen. Det er lett å ta initiativ, og me er alt blitt godt kjent med dei fleste. Her er ei ekte interesse for å ta vel imot oss, seier Annette Bratholmen.

Sambuarparet og dei to aktive småjentene flytta inn i ny einebustad i Henningshagen tidleg i juli, og har alt funne seg godt til rette.

– Det måtte bli denne delen av Tysnes skulle me busetja oss her, seier Annette. Oppvaksen i Nordhordland, dei første 12 åra budde ho i Meland kommune før flytting til Bergen. Bylivet er unnagjort i denne runden, men vegen kort til slektningar i byen. Ny heimstad er Tysnes med postadresse Onarheim.


Fall for plassen

– Me var på ein biltur for å sjå oss rundt på øya første gongen eg var på besøk her, og alt då sa eg at viss me skulle flytta til Tysnes ville eg bu på denne sida. Eg fall med ein gong for denne plassen. At det blei akkurat Henningshagen var meir tilfeldig, me har kikka både på eldre hus og andre tomter, fortel ho, og legg til:

– Men me hadde lyst å byggja nytt når me først skulle satsa, og er veldig glad for å vera på plass i eigen bustad her. Sjølv om ikkje alt er på plass i det nye, det tar tid å bu seg inn, og ute skal det lagast plen og stellast til, forklarer Annette og kikkar ut på steinrøysa som skal forvandlast til grøn plen.

Utsikta er formidabel frå det nye huset, fritt og fint til fjord og fjell. Kort veg til barnehage og skule, og til butikkar, treningssenter og andre tilbod i Onartun.

– Me brukar Onartun veldig mykje. Det har blitt ein viktig møteplass for både unge og gamle, der ein kan samlast over ein gratis kopp kaffi i kafeen og med leikerom der ungane kan boltra seg medan me vaksne gjer våre ærend, utdjupar Frank Ruben.


Bergen og BKK

Han hadde sine første leveår i Bergen, men har budd ulike plassar på Tysnes etter at han kom hit som tiåring. No står det BKK på tenestebilen han køyrer.

– Eg jobba som montør i Tysnes Kraftlag, og det har så langt ikkje vore så mykje nytt å merka etter at me fekk BKK inn som eigarar. Jobben går ut på det same for min del, så får me sjå etter kvart, seier han.

Sambuarparet budde først i Lunde, og siste året før det omsider blei klart for bygging og no innflytting i Henningshagen, leigde dei i Onartun. Både Frank Ruben (25) og Annette (26) startar arbeidsdagen sin med ein køyretur på smal og svingete veg over fjellet retning kommunesenteret Uggdal.

– Det er berre veldig deileg å ha ein køyretur på morgonen, det går heilt fint. Eg trur det er verre for dei som ikkje er vane med det. Og det tek jo ikkje lange tida, på 20 minuttar er eg over til jobben, anten den i Tysnes kommune eller til den i Ivyelli, den nye klesbutikken ved rundkøyringa i Våge sentrum. Det tok over dobbelt så lang tid å koma seg fram til jobb då me budde i Bergen, seier Annette Bratholmen.

– Og like lang tid som no til arbeidet dei tre åra me budde i Lunde, legg Frank Ruben til.

Gode år i byen er avløyst med nye på bygda.


Trygg oppvekst

– Det har vel å gjera med opplevingane frå eigen oppvekst på ein mindre stad, eg vil at eigne ungar skal få oppleva det same som eg sit igjen med. Det trygge og gode ved å veksa opp på ein plass utan det kavet og maset som gjerne er i byen. Så det har lege i korta heile tida, når me fekk ungar skulle me bu vekke frå byen. Her har me det fint, og me ser fram til å få endå fleire naboar, seier nybyggjaren som har funne seg godt til rette på Onarheim.

– Eg er glad for at me flytta til Tysnes. Det er ein flott plass å bu, avrundar ho, medan Mia (4) og Sara (2) har fått hjelmane på og viser fram sykkelkunstane sine rett utfor stovedøra.VELKOMEN: Bladet Tysnes blir møtt av to litt sjenerte småjenter i døra, men det varar ikkje lenge.
VELKOMEN: Bladet Tysnes blir møtt av to litt sjenerte småjenter i døra, men det varar ikkje lenge.
BLEI TYSNESING: – Her har me det fint, og me ser fram til å få endå fleire naboar, seier mamma Annette, som vaks opp i Nordhordland.
BLEI TYSNESING: – Her har me det fint, og me ser fram til å få endå fleire naboar, seier mamma Annette, som vaks opp i Nordhordland.
RESAR PÅ SYKLING: Fire år gamle Mia har lært seg å sykla utan støttehjul, og fer som ein vind forbi fotografen.
RESAR PÅ SYKLING: Fire år gamle Mia har lært seg å sykla utan støttehjul, og fer som ein vind forbi fotografen.
GODE VENER: I Henningshagen har dei to søstrene mykje boltringplass.
GODE VENER: I Henningshagen har dei to søstrene mykje boltringplass.
UTSIKT: Onarheimsfjorden med sitt stadig skiftande fargespel.
UTSIKT: Onarheimsfjorden med sitt stadig skiftande fargespel.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...