GODT UTVAL: Det er mindre enn eitt halvår sidan Kristin og Frode Kleppe kjøpte seg inn og tok over den daglege leiinga av Bygg Tysnes AS. Det merka kundane raskt på varesortimentet. Måling var dei tidleg ute med.
GODT UTVAL: Det er mindre enn eitt halvår sidan Kristin og Frode Kleppe kjøpte seg inn og tok over den daglege leiinga av Bygg Tysnes AS. Det merka kundane raskt på varesortimentet. Måling var dei tidleg ute med.

Kjedelause og optimistiske

Dei har berre halde på eit lite halvår, men ekteparet Kleppe har alt sett sitt tydelege preg på Bygg Tysnes. Så har då også vekene flydd.
Publisert 08.10.2018 kl. 06.00.

Ein historisk og brennheit sommar er skifta ut med ein langt meir tradisjonell vestlandshaust. Om enn endå litt våtare enn det me er van med. Under store takkonstruksjonar i Hegglandsvegen, let dei seg ikkje affisera av vêret. Her har dei anna å tenkja på.

– I går fekk me inn 26 pakkar med material. Ein pakke veg vel i snitt kring eitt tonn. Nokre dagar før var det leveransar av store mengder kryssfiner og sponplater. Nei, det går unna. Det næraste me har vore litt kaos, var då det stod to semitrailerar inne på parkeringsplassen, og tre andre langs vegen som venta på tur, smiler Frode Kleppe.


Lett å seia ja

Ein mann meir eller mindre oppvaksen med firtoms plank, fôringar og ein spiker-pistol i høgreneven, og som veit meir om trelasthandel enn dei aller fleste. Og når kona Kristin T. Gjerstad Kleppe i tillegg hadde tolv års fartstid frå butikkdrift hjå Andersland Bygg, var det ikkje så veldig vanskeleg å svara ja då Svein Skorpen ville trappa ned i Bygg Tysnes AS.

– Det er jo ikkje kvar dag ein slik sjanse opnar seg. Me ønskte sterkt å ha ei hand og to på rattet, og vart på ingen måte skremt av at det kom til å bli lange dagar og tidvis mykje slit, fortel trelast-ekteparet.


Stort løft

Og lange dagar har det vorte. Men har ein mykje å gjera, går også tida veldig raskt.

– Det er måndag, og så er det måndag att. Er det noko me ikkje har vore så flinke til, er det å profilera oss. Men det er eigentleg eit luksusproblem, og fortel berre at det har vore rikeleg å ta seg til, seier dei.

Kristin viser oss gjerne litt rundt i butikken, som framleis utgjer ein veldig liten del av det totale arealet. Men som på kort tid har fått eit veldig løft i varesortimentet.

– Noko av det første me gjorde var å starta med måling. Det hadde dei ikkje her tidlegare. Sidan har me fått på plass mykje ulikt innan golv, og her ser du ei avdeling med arbeidslampar for byggaktivitetar seine vintersdagar, guidar ho. Inne i dei store hallane, har også utvalet teke seg opp.

– Det har kome meir innan tak, dører og trapper, og responsen har vore veldig god.


Stor kontaktflate

Det var rett etter påske at Kristin og Frode kjøpte seg inn i Bygg Tysnes AS, og tok over det daglege ansvaret.

– Sommaren var veldig god. Den eventyrlege varmen fekk fortgang på mange terrasse- og plattingprosjekt. Det blei også populært å bruka dei lange, svale kveldane til å måla og beisa, røpar den butikkansvarlege.– Kundane våre er tydelege på at dei likar at det er to trelast-aktørar på øya. Me prøver å vera gode på service og pris. Det aller, aller meste som ikkje er i hyllene våre, skaffar me i løpet av eit par dagar. Kontaktnettet er både stort og finmaska, forsikrar Frode, som faktisk er litt overraska over den store aktiviteten som er både på nybygg, og ikkje minst rehabilitering.


På eigne bein

– Me har ein del proffar knytte til oss, og dei går på ingen måte arbeidsledige, røpar han. Og held fram:

– Det er ekstra moro at me satsar på eigne bein, på utsida av kjedene. Berre den siste veka har eg hatt telefon frå to andre i same i situasjon, som har lurt på korleis det går med oss. Og då har eg heldigvis kunne svara «takk berre bra». Eg tykkjer eigentleg kjeder er ein uting, og så langt har me iallfall fått tak i alt me har leita etter.

Ja, til og med ein liten lastebil har dei funne. Nord for Bodø.

– Det er faktisk ein 1997-modell, men han var berre gått 103.000 kilometer. Eg fekk hjelp av ein kamerat, og saman køyrde me bilen heim til Tysnes. I Nord-Noreg saltar dei heller ikkje vegane, så denne er i flott stand. Og akkurat passe stor til å ta oss inn på dei fleste tun, smiler Kleppe.


Svært tradisjonelt

Han er også den første til å skriva under på at den norske byggjebransjen er rimeleg sidræva og tradisjonsbunden.

– Eg har vore på ei byggmesse i Frankrike, og det er som å koma til ei heilt anna verd. Her er dei ikkje redde for å tenkja nytt. Både romløysingar og fargebruk på tapetar og måling, skil seg godt frå normalen her heime. Det meste av fine kjøken er jo som kjent italienske. Me har mykje å læra av desse landa. Også danskane er flinke til å eksperimentera og tenkja nytt. Men på kvalitet er det ingen som slår norsk takstein, bordkleding og vindauge. Men så er det jo også produkt særskilt tilpassa det norske klimaet.

Det bur jo ikkje fleire folk på Tysnes no enn tidlegare, men byggjeaktiviteten er likevel stadig aukande.

– Rehabilitering har vorte den store folkesporten. Meiner å ha lese at det norske folk brukar meir pengar på slikt, enn det til saman vert brukt på nybygg.

Heilt til slutt lurer me på om det er mannen eller kvinna i huset som avgjer kva som skal skje av byggtekniske aktivitetar på heimebane.

– Me var på eit kurs denne veka, og der vart det ikkje så overraskande sagt at det er kvinnfolka som dreg det i gang. Karane melder seg etter kvart på, og til slutt er det ei felles avgjerd som ligg til grunn, smiler Kristin og Frode Kleppe.


HENTA I NORD: Frode Kleppe og ein kamerat var nord for Bodø og henta denne flotte lastebilen. – Det er 1997-årgang, som berre var gått vel 100.000 kilometer. Og nett passeleg stor til at me kjem oss fram til dei fleste tun på Tysnes.
HENTA I NORD: Frode Kleppe og ein kamerat var nord for Bodø og henta denne flotte lastebilen. – Det er 1997-årgang, som berre var gått vel 100.000 kilometer. Og nett passeleg stor til at me kjem oss fram til dei fleste tun på Tysnes.
OPTIMISTAR: Trelast-ekteparet har fått ein fin start i Bygg Tysnes. – Travelt er det, og det er berre kjekt. Me er optimistar, og det er spennande å driva ein butikk utan noko form for kjedetilknyting.
OPTIMISTAR: Trelast-ekteparet har fått ein fin start i Bygg Tysnes. – Travelt er det, og det er berre kjekt. Me er optimistar, og det er spennande å driva ein butikk utan noko form for kjedetilknyting.

Siste saker Gå til framsida