KRITISK: Fylkesordførar Anne Gine Hestetun langa ut mot ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
KRITISK: Fylkesordførar Anne Gine Hestetun langa ut mot ordførarane i Tysnes, Austevoll og Kvinnherad. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Gjekk hardt ut mot Høgre-ordførarane

Sist torsdag gjekk dialogmøtet mellom tysnesingane og fylkesleiinga av stabelen. Der gjekk det heitt føre seg.
Publisert 09.10.2018 kl. 14.04.

I løpet av møtet kom det tydeleg fram at dei mogleg ferjekutta opprører mange.

– Dette er kjente problemstillingar, og eg er her for å lytta, sa fylkesordførar Anne Gine Hestetun til publikum i Tysneshallen sist torsdag.

Deretter retta ho seg mot tysnesordførar Kåre Martin Kleppe:

– Har du med deg Morten og Peder i dag? spurde ho, og refererte med det til ordførarane i Austevoll og Kvinnherad.

Kleppe rista på hovudet, og fortalde at ordførarkollegaene hans ikkje var med i forsamlinga.

– Eg har aldri blitt så idiotforklart, som det eg blei då desse kanaljane frå kysten gjekk ut i BT, sa fylkesordføraren.

I sine medieutsegner tidlegare i år la Kleppe og kollegaene nemleg størsteparten av skylda på fylkespolitikarane, når det kom til korleis ein enda opp med eit såpass stort budsjettunderskot, at det står i fare for å gå ut over ferjetilbodet i Hordaland.

Fylkesordføraren meinte at Kleppe og kollegaene hans var unyanserte i sine utsegner, og gjekk derfor rimeleg hardt ut mot dei tre «kanaljane frå kysten» i sitt innleiande innlegg.


Brei politisk einigheit

– Det eg har lyst til å seia innleiingsvis, er at utskiftinga av ferjeflåten er eit einstemmig politisk vedtak i fylket, sa Hestetun.

– Vår plikt som folkevalde er å skjera gjennom, og gjera prioriteringar, heldt fylkesordføraren fram.

Vidare sa ho at fylket no opplever ein nullsum av statlege inntekter samanlikna me dei nye oppgåvene fylket har fått. Derfor meinte ho at det er behov for fleire statlege midlar.


Spent på budsjettet

– Me på fylket har inga interesse av å «straffa» folk på Tysnes, forsikra Hestetun.

Førebels ligg det an til at ein skal kutta fem rundturar på Hodnanes–Jektevik-sambandet, og ein rundtur på Våge–Halhjem-sambandet. Kva som blir realiteten, veit me likevel ikkje før fylkesbudsjettet blir lagt fram.

– Eg er spent på budsjettet. Eg kan ikkje mykje om det, og det skal eg heller ikkje. Det er administrasjonen sitt privilegium å leggja fram budsjettet, sa arbeidarpartitoppen til tysnesingane.

Det var likevel ikkje berre fylkesbudsjettet Hestetun var spent på:

– På måndag kjem statsbudsjettet. Me har store forhåpningar til det, sa ho.

Førebels ser det ut som om det blir med håpet, for Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett måndag hadde ingen særskilt post med ekstra midlar til ferjene i Hordaland.


Fleire innspel frå salen

– Eg håper me får mykje bagasje med oss over fjorden, som me kan jobba vidare med, sa Hestetun, før det blei opna for spørsmål og innspel frå salen.

Blant dei første ute var Lorentz Lunde:

– Eg stiller meg undrande til at ein har lyst ut eit anbod, for så å sjå på prisen, og så til slutt skal ein sjå kva slags rute ein kan få ut av det. Hadde bergensarane funne seg i noko slikt? spurde han.

Verken fylkesordføraren, samferdsledirektøren eller direktøren i Skyss ønskte å svara på det.

– Eg jobbar på Stord, og det er ingen tvil om at kvardagen min blir vanskelegare om dette går igjennom. Tenker de at konsekvensane for folk på Tysnes er større enn de først trudde? spurde Arnhild Hovland.

– Me har ikkje vore med på å bestemma dette. Det har ikkje blitt diskutert verken i fylkesutvalet eller fylkestinget, svarte Hestetun.

Også Robert Dalland var kritisk til situasjonen for ferjesambanda på øya:

– Per i dag bruker eg ti prosent av netto inntekt på å pendla til Stend vidaregåande skule, og verre skal det bli når autopass blir innført. Det er sårt at eg kanskje enten må flytta frå staden eg liker å bu, eller seia opp stillinga mi på Stend, sa Dalland.

– Det er ein del av refleksjonane som kjem fram, som eg ikkje nødvendigvis er heilt einig i, sa fylkesordføraren, og la til at ho set sin lit til at det kjem fleire midlar i statsbudsjettet.


PUBLIKUM: Det var mange frammøtte i Tysneshallen sist torsdag.
PUBLIKUM: Det var mange frammøtte i Tysneshallen sist torsdag.
STILTE SPØRSMÅL: Lorentz Lunde tok ordet, og var kritisk til saksgangen i ferjesaka.
STILTE SPØRSMÅL: Lorentz Lunde tok ordet, og var kritisk til saksgangen i ferjesaka.
PENDLAR: Arnhild Hovland pendlar til Stord.
PENDLAR: Arnhild Hovland pendlar til Stord.
LÆRAR: Ifølgje Robert Dalland, går rundt ti prosent av nettoinntekta hans til pendling.
LÆRAR: Ifølgje Robert Dalland, går rundt ti prosent av nettoinntekta hans til pendling.

Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.