NYTT HYTTEFELT: – Her har me i fyrste omgang lagt til rette for 16 hyttetomter, dei fleste på vel eitt mål. Med utsikt mot Bjørnafjorden, Søreidsvika og Tysnesøy får hytteigarane optimale solforhold og mykje fint å kvila augo på, lovar dagleg leiar i Andersland Bygg, Lars Atle Aase.
NYTT HYTTEFELT: – Her har me i fyrste omgang lagt til rette for 16 hyttetomter, dei fleste på vel eitt mål. Med utsikt mot Bjørnafjorden, Søreidsvika og Tysnesøy får hytteigarane optimale solforhold og mykje fint å kvila augo på, lovar dagleg leiar i Andersland Bygg, Lars Atle Aase.

Hyttefelt – siste nye frå Andersland Bygg

Dei har vore på Tysnes sidan tidleg på 50-talet, og har bygd eit utal hus og hytter. No satsar dei for aller fyrste gong på sitt eige hyttefelt. Velkomen til Gjellandsvika.
Publisert 10.10.2018 kl. 06.00.

Det byrjar å bli ganske mange år sidan Andersland Bygg kjøpte området på Reksteren, som alt då var regulert for hyttetomter.

– Rett før sommaren la me dei 16 fyrste tomtene ut for sal. Tomter der Andersland Bygg har ein klausul om at det er me som skal setja opp hyttene. I prospektet er det fire ferdige konsept, alle med ein fastpris. Men kjøparane står sjølvsagt heilt fritt til å koma med eigne hytteteikningar, fortel Lars Atle Aase, dagleg leiar hjå den lokale trevaregiganten.

Og når dei fyrst tek steget heilt ut, gjer dei det skikkeleg. Reklamebyrået Zpirit på Stord er henta inn, og dei har laga eit særs innbydande prospekt på 28 sider. Fylt med mykje god Tysnes-reklame. Innbydande teikningar og flotte bilete vert sjølvsagt brukt for å visualisera hytteparadiset på Gjelland.


Klar til påske

– Før ein har starta, er det ikkje alltid like lett å sjå for seg korleis det kjem til å bli. Men for å letta litt på dette, er planen at me skal ha ei visningshytte klar innan påske, røpar Aase.

Han har sjølv flytta frå Våge til Reksteren for mange år sidan, og er full av lovord både om naturen og folka der ute.

– Ein fantastisk flott plass å bu, og skal ein fyrst byggja seg ei hytte på Tysnes, skal ein leita lenge etter eit betre alternativ, meiner den lokalkjende trelastmannen.


Marknad i endring

– Kvifor me kjem på bana med hyttefeltet nett no? Me ser at marknaden snur litt. Det er ikkje lenger einebustadar som dominerer. No handlar det meir om leilegheiter og hytter. Og sjølvsagt rehabilitering, der me har mykje arbeid. Men det heng nok også litt saman med at det har vore svært travelt, og at me rett og slett ikkje har hatt tid og kapasitet tidlegare.

På den korte tida prospektet har lege ute, er det enno ingen som har handla. Det uroar korkje Aase eller eigedomsmeklar Elisabeth Nonås Fylkesnes. Sistnemnde arbeidar hjå Aktiv på Stord, og har ansvaret for sal.


Heilt normalt

– Det har vore ein del interesse, og me har hatt folk på visning. Det er normalt at det tek litt tid i starten. Feltet er flott, og hyttene ligg godt skjerma for kvarandre, seier Fylkesnes.

Ho har også hatt salsansvar for hyttefeltet Kråko på Fitjar.

– Også der tok det tid i starten. Men etter at dei fyrste kom på plass, vart det med eitt meir fart. Der har me jo selt tomter i veldig mange år no, fortel meklaren. Før ho held fram:

– Me veit at Tysnes er populær. Det ser me på salet av brukte hytter. Men så er det no ein gong slik at når det kjem til hytter eller fritidsbustadar, legg dei fleste lista veldig høgt. Og ikkje så reint sjeldan må dei seinka ørlite på krava.


Nøkkelferdig

Fjordhyttene til Andersland Bygg startar på knappe 2,8 millionar kroner.

– Då kan ein køyra heilt fram, og vri om nøkkelen til sitt nye hytteparadis. Møblera må ein sjølvsagt gjera sjølv, men utanom det vil alt frå fiber til båtplass vera inkludert.

– Kor lang byggjetid må kundane rekna med?

– Frå dei signerer papira, vil det gå åtte, ni månader til innflytting. Me kjem ikkje til å starta opp arbeidet før me har selt to, tre av tomtene. Men skulle nokon koma på bana i løpet av kort tid, vil dei kunna nyta hyttelivet på Gjelland innan neste sommar, lovar Lars Atle Aase.


NY SATSING Andersland Bygg har halde på sidan 1952. Med Gjelland fjordhytter skriv dei eit nytt kapitel i ei frå før rik og stolt byggjehistorie.
– Tida var rett og slett moden for å realisera vårt eige hyttefelt, seier Lars Atle Aase.
NY SATSING Andersland Bygg har halde på sidan 1952. Med Gjelland fjordhytter skriv dei eit nytt kapitel i ei frå før rik og stolt byggjehistorie. – Tida var rett og slett moden for å realisera vårt eige hyttefelt, seier Lars Atle Aase.
NYE TRENDAR: Det er ikkje lenger einebustadar som dominerer. No handlar det meir om leilegheiter og hytter for Andersland Bygg og dagleg leiar Lars Atle Aase.
NYE TRENDAR: Det er ikkje lenger einebustadar som dominerer. No handlar det meir om leilegheiter og hytter for Andersland Bygg og dagleg leiar Lars Atle Aase.
FOLK SKAL FÅ SJÅ: Før påske vil ei visningshytte vera på plass i Gjellandsvika. Her ser me utsikta frå tomt nummer åtte.
FOLK SKAL FÅ SJÅ: Før påske vil ei visningshytte vera på plass i Gjellandsvika. Her ser me utsikta frå tomt nummer åtte.

Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.