SONG FOR FULL HALS: Lovsongbrørne song klare tonar i bedehuset fredag kveld.
SONG FOR FULL HALS: Lovsongbrørne song klare tonar i bedehuset fredag kveld.

Ein vellukka aftan med song og mat

Fredag kveld kunne ein få med seg Lovsongbrørne frå Stord syngja ei rekkje ulike songar i Tysnes bedehus.
Publisert 14.10.2018 kl. 12.00.

Mange hadde teke turen til bedehuset for å høyra vakre tonar av Lovsongbrørne frå Stord, samstundes som det var mogleg å få seg kveldsmat. Musikken baud på både kor og allsong.


Full sal

Det var Tysnes bedehuslag som stod for kveldens arrangement. Etter velkomstord frå Magne Skartveit, fekk publikum høyra koret syngja. Det var både songar frå koret og allsong under konserten, og ein fekk høyra pianisten Oddlin Stave Aadland på piano.

Publikum song villig med, og salen klang i vakre tonar. Etter ei andakt av Ola Malvin Lomheim, kunne ein finna seg god kveldsmat. Denne var det folk i bygda som stod for, og den fall i god smak hos alle.

– Her var det mykje godt, lydde det frå dei rundt matbordet.

Reidun Skartveit, ein av arrangørane, hadde gledd seg lenge til denne kvelden.

– Det er veldig kjekt å kunna samla folk og sjå at bedehuset er så mykje i bruk, sa ho.


Godt nøgde

Lovsongbrørne starta opp for 24 år sidan, og før gruppa blei Lovsongbrørne, var dei eit blanda kor under namnet lovsong. Dei har vore på Tysnes fleire gonger før, både i Jensvoll bedehus og i Tysnes kyrkje.

Det var teke fram eit gamalt avisoppslag frå då koret var på Tysnes i 1999, som viste at koret har hatt ein lang tradisjon for å syngja på Tysnes. Lovsongbrørne plar syngja rundt om i Sunnhordland i ulike kyrkjer og bedehus, og synest det er svært kjekt å reisa rundt og møta folk. Dei har eit fullt årsprogram med konsertar fram til våren. Koret godt nøgde med dei mange oppmøtte, og synest Tysnes er ein fin plass å syngja på.

– Det har vore ein kjekk kveld, og det er fint å kunna få kontakt med publikum gjennom song, sa Hans Gunnar Aadland, dirigent for koret.


Kjekk kveld

For dei mange i salen blei kvelden ein stor suksess, med både god mat og underhaldning. Publikum song og jubla, og det var god stemning rundt borda. Tysnes bedehuslag er svært takksame for kveldens konsert og oppmøte. Seinare i haust skal dei arrangera ny song- og musikkveld saman med Frelsesarmeen.

– Kor er noko av det finaste eg veit, og det er heilt eineståande å sjå kor mange som har teke turen her i kveld, sa ei godt nøgd Reidun Skartveit.


Siste saker Gå til framsida