HAUSTKONSERT: Onarheim musikklag og Huglo skulekorps hadde fyrste konsert for hausten på OnarTun søndag.
HAUSTKONSERT: Onarheim musikklag og Huglo skulekorps hadde fyrste konsert for hausten på OnarTun søndag.

– Dei har aldri spelt så godt

Onarheim musikklag fann vegen til OnarTun for den fyrste konserten for hausten. Med seg hadde dei Huglo skulekorps.
Publisert 15.10.2018 kl. 15.45.

– Det er 20 år sidan me spelte med huglarane sist, fortel Magne Storesætre.

Han er leiar i musikklaget på Onarheim, og var godt nøgd med konserten søndag, som var open for alle.

– Me har aldri spelt på OnarTun før, men eg fått eit positivt inntrykk. Det er god akustikk her, fortel han.


Felles dirigent

Det var Onarheim musikklag og Huglo skulekorps som inviterte til konsert på Onarheim søndag. Dei to korpsa har spelt saman tidlegare, men det er nærare 20 år sidan.

– Me har ikkje vore på Huglo dei siste 20 åra, fortel Storesætre.

– Og det er nok 20 år sidan me var på Onarheim, seier Per Egil Sæter vidare.

Han har vore medlem i Huglo-korpset i over 30 år.

– Det er veldig kjekt å vera på besøk her, og no har me invitert Onarheim musikklag til Huglo i mars, fortel Sæter vidare.

Initiativet til samankomsten er det dirigenten som har teke.

– Dirigenten vår, Nick Hughes, er også dirigent på Huglo, så det er han som er linken mellom korpsa, fortel Storesætre.


Gode tilbakemeldingar

Folk i alle aldrar hadde teke turen til OnarTun søndag, og publikum kosa seg med musikken, i tillegg til kaffi og kaker mellom slaga.

– Det var veldig flott å høyra på, fortel Nils-Kåre Myklebust, som hadde teke turen i lag med kona Aasta.

Saman med dei sat Arne Onarheim. Han er tidlegare dirigent i korpset, og imponert over det dei fekk høyra.

– Dei har aldri spelt så godt som dei har gjort dei siste åra. Eg meiner dei har heva seg ein divisjon, fortel han.

Også gjengen frå Huglo vart tekne godt imot av dei lokale.

– Når me høyrde at Huglo skulekorps skulle koma, så visste me ikkje heilt kva me skulle forventa, men dei var dyktige, seier Myklebust.


Funka i lag

Fyrste delen av konserten bestod av låtar som korpsa gjorde i lag. Deretter spelte Onarheim-gjengen for seg sjølv, før det var huglarane sin tur.

Korpsa har ikkje øvd noko i lag, men samspelet var ikkje noko problem av den grunn.

– Sidan me har same dirigenten, så går det fint å berre setja seg ned og spela i lag, seier Sæter.

Både han og Storesætre var nøgde med korleis dei høyrtest ut i lag.

– Me er omtrent to like store korps, og når me slår oss saman vert det omtrent eit fullt brassband. Det vert ein mykje mektigare og fyldigare lyd når me er dobbelt så mange som normalt, seier Onarheim-leiaren, som utelukkande var storfornøgd med kvelden.

– Eg trur ikkje me kunne gjort noko meir meiningsfullt i dag, avsluttar han.


NØGD PUBLIKUM: Nils-Kåre Myklebust, Aasta Myklebust og Arne Onarheim kosa seg med musikk, kaffi og kaker.
NØGD PUBLIKUM: Nils-Kåre Myklebust, Aasta Myklebust og Arne Onarheim kosa seg med musikk, kaffi og kaker.
SPELTE SAMAN OG ÅLEINE: Korpsa spelte i lag i fyrste del av konserten. Etter ein matpause spelte korpsa kvar for seg.
SPELTE SAMAN OG ÅLEINE: Korpsa spelte i lag i fyrste del av konserten. Etter ein matpause spelte korpsa kvar for seg.
PUBLIKUM: Mange hadde møtt opp for å få med seg Onarheim musikklag og Huglo skulekorps i aksjon søndag.
PUBLIKUM: Mange hadde møtt opp for å få med seg Onarheim musikklag og Huglo skulekorps i aksjon søndag.

Siste saker Gå til framsida

Dei nye ferjerutene er klare

I formiddag lanserte Skyss dei nye ferjerutene på sambanda Våge-Halhjem og Jektavik-Nordhuglo-Hodnanes, som trer i kraft 1. januar.

Byggjer utvendig toalett

Det er vanskeleg å nå fram i tide for dei unge som treng rask veg til nødvendige ærend. Slik det er no, er ikkje tilhøva tilfredsstillande, skriv styrar i Stjernereiso barnehage.– Me har mykje toalettuhell. Det er dårleg for barna sin meistringsfølelse, og det går mykje ekstra tid der me er for få vaksne ute, argumenterer styraren.Rådmannen har lytta til ønsket frå barnehagen,...