EL-BIL: - Ein el-bil inkludert førar betalar no mindre enn ein gåande passasjer, og det kan jo ikkje vera intensjonen, skriv Jan Hevrøy i dette debattinnlegget. (Arkivfoto)
EL-BIL: - Ein el-bil inkludert førar betalar no mindre enn ein gåande passasjer, og det kan jo ikkje vera intensjonen, skriv Jan Hevrøy i dette debattinnlegget. (Arkivfoto)

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Publisert 19.10.2018 kl. 11.01.

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.

Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte ferjekort/verdikort, fekk ikkje ytterlegare rabatt.

Dette har det vorte ei endring på no. No får el-bilane ekstra rabatt om dei nyttar verdikort. Det vil seia at dei får 50 prosent rabatt oppå 50-prosenten dei allereie har fått. Noko som inneber at el-bilen no betalar mindre på ferjer enn då dei ikkje betalte for bilen. Ein el-bil inkludert førar betalar no mindre enn ein gåande passasjer. Og det kan jo ikkje vera intensjonen, når ein har vedteke at el-bilar skal byrja å betala for seg.

Døme: På ferja Jektevik - Hodnanes - Huglo kostar ein personbillett 34 kroner. 28 kroner om ein nyttar verdikort. Ein el-bil betalar 41 kroner. Halvparten av full bilpris. MEN: Berre 21 kroner om dei nyttar verdikort. Det vil seia at ein el-bil med førar betalar sju kroner mindre enn ein som går.Ein pensjonist med honnørkort, som betalar 50 prosent av vaksenbillett, får ikkje ytterlegare rabatt om dei nyttar verdikort. Det må vera likskap mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker her i landetEin el-bil tek like mykje plass på ferjene som ein vanleg bil, og bør betala deretter. Dei tek og like mykje plass på vegane. Og slit like mykje på asfalten (svevestøv), om ikkje meir. Og når ein diesel- eller bensinbil reiser med ferje, forureinar dei like lite som ein el-bil.

Så innføringa av ekstra rabatt for el-bilar må opphøyra like fort som det vart innført.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...