EL-BIL: - Ein el-bil inkludert førar betalar no mindre enn ein gåande passasjer, og det kan jo ikkje vera intensjonen, skriv Jan Hevrøy i dette debattinnlegget. (Arkivfoto)
EL-BIL: - Ein el-bil inkludert førar betalar no mindre enn ein gåande passasjer, og det kan jo ikkje vera intensjonen, skriv Jan Hevrøy i dette debattinnlegget. (Arkivfoto)

Debatt: El-bilar og betaling på innanriksferjer

Publisert 19.10.2018 kl. 11.01.

Til å byrja med, var el-bilar fritekne for betaling på riks- og fylkesvegferjer. Ein løyste då berre billett for føraren av bilen. Dette vart det ei endring på i 2016/2017.

Då vart det vedteke at el-bilar skulle betala for seg på lik linje med andre bilistar. Men dei skulle berre betala 50 prosent av vanleg biltakst. Og då var føraren inkludert i prisen. Men dei som brukte ferjekort/verdikort, fekk ikkje ytterlegare rabatt.

Dette har det vorte ei endring på no. No får el-bilane ekstra rabatt om dei nyttar verdikort. Det vil seia at dei får 50 prosent rabatt oppå 50-prosenten dei allereie har fått. Noko som inneber at el-bilen no betalar mindre på ferjer enn då dei ikkje betalte for bilen. Ein el-bil inkludert førar betalar no mindre enn ein gåande passasjer. Og det kan jo ikkje vera intensjonen, når ein har vedteke at el-bilar skal byrja å betala for seg.

Døme: På ferja Jektevik - Hodnanes - Huglo kostar ein personbillett 34 kroner. 28 kroner om ein nyttar verdikort. Ein el-bil betalar 41 kroner. Halvparten av full bilpris. MEN: Berre 21 kroner om dei nyttar verdikort. Det vil seia at ein el-bil med førar betalar sju kroner mindre enn ein som går.Ein pensjonist med honnørkort, som betalar 50 prosent av vaksenbillett, får ikkje ytterlegare rabatt om dei nyttar verdikort. Det må vera likskap mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker her i landetEin el-bil tek like mykje plass på ferjene som ein vanleg bil, og bør betala deretter. Dei tek og like mykje plass på vegane. Og slit like mykje på asfalten (svevestøv), om ikkje meir. Og når ein diesel- eller bensinbil reiser med ferje, forureinar dei like lite som ein el-bil.

Så innføringa av ekstra rabatt for el-bilar må opphøyra like fort som det vart innført.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.