DAGSAKTUELL: Som vanleg kunne sokneprest Marit Isaksen Espedalen by på metaforar som passa anledninga.
DAGSAKTUELL: Som vanleg kunne sokneprest Marit Isaksen Espedalen by på metaforar som passa anledninga.

Samanlikna livet med strikketøy

Laurdag blei det arrangert strikkegudsteneste i Onarheim for første gong. Det slo godt an.
Publisert 22.10.2018 kl. 17.00. Oppdatert kl. 19.01.

– Det finst salmebøker for dei som synest bokstavane på programmet har krympa sidan sist. Det skjer jo i vår alder, smilte sokneprest Marit Isaksen Espedalen, nokre minutt før sjølve programmet for kvelden gjekk av stabelen.

Det var nemleg duka for gudsteneste i Onarheim kyrkje, i høve TV-aksjonen 2018, og nytt av i år var at soknebarna fekk sjansen til å strikka under tenesta.

Det blei delt ut oransje garnnøste, slik at dei frammøtte kunne spøta skjerf til Kirkens Bymisjon, som òg var dei det blei samla inn pengar til under årets TV-aksjon.


Mindre aleine saman

– Saman er me mindre aleine. Blir eitt menneske krenkt, blir Gud krenkt.

Slik innleia soknepresten gudstenesta, i tråd med temaet for TV-aksjonen i år; «sammen er vi mindre alene».

– Kanskje me burde ta fram strikketøyet oftare? spurde Espedalen.

Ho la til at praten gjerne går lettare når ein strikkar, noko som gjer det enklare å snakka, både om enkle og vanskelege tema.

Vidare fortalde ho litt om gudstenesta si rolle som eit pusterom i kvardagen:

– Me får lov til å pusta ut vår uro, og pusta inn Guds fred.


Me er alle perler

– I dag ligg det perler i døypefonten; mange ulike perler, akkurat som me er ulike. Dei er pene og sjå på, og dei går ikkje i stykke. Dei skal minna oss om at me er verdifulle, sa soknepresten til forsamlinga.

Deretter inviterte ho alle dei frammøtte til å koma opp til døypefonten og ta seg ei perle.


Livet er som eit spøt

Strikking og spøting gjekk som ein raud – eller kanskje oransje –tråd gjennom gudstenesta.

– Kanskje liva våre er som eit spøt? Fleire masker som går inn i kvarandre, og dannar mønster, preika Espedalen.

Ho bygde vidare på spøtemetaforen:

– Av og til mister me ei maske. Då blir det eit hól, eller eit sår, i mønsteret.

Vidare trekte ho inn Kirkens Bymisjon, og deira prosjekt for å skapa møteplassar. Desse møteplassane, meinte presten, kunne vera til stor hjelp for å bøta på hólet i mønsteret.

Mønsteret blir kanskje ikkje heilt som planlagt, men møteplassane kan sørgja for å skapa nye mønster.


Variert musikk

Gjennom tenesta var det fleire musikkinnslag, i tillegg til salmane som blei meisterleg akkompagnert av André Eide på piano.

Først ute var Onarheim musikklag, som spelte tre hymnar.

Seinare kom Helge Olav Instøy og Arne Kleppe på banen, for å framføra «Kvelden lister seg på tå» og «Tore Tang».

– Då Marit ba meg om å synga Tore Tang i kyrkja, byrja eg å lura litt. Men det er jo akkurat han som er hovudpersonen i dag, sa Instøy.

Med det refererte han nok til at Tore Tang i songen på mange måtar har falle utanfor samfunnet, og at det er nettopp dei som fell utanfor TV-aksjonen 2018 handla om.


Gjerne meir strikking i kyrkja

– Det var ei veldig fin gudsteneste. Det må gjerne bli fleire strikkegudstenester, sa Åshild Matre til «Tysnes» etter tenesta, som Matre beskreiv som særskilt stemningsfull.

Åse Enes sa seg einig, og la til:

– Ein oppmodar jo òg flest mogleg til å gå med oransje skjerf, slik at dei trengande ikkje skil seg sånn ut, sa ho, og oppfordra folk til å strikka eitt til seg sjølv og eitt til Kirkens Bymisjon.

Både Enes og Matre hadde vore på innsamling tidlegare på dagen.

– Eg har vore og samla inn pengar i Våge i dag. Eg starta i ferjekøen, så gjekk eg ein runde, og så fekk eg med meg ein ferjekø til mot slutten, sa Enes.

Matre på si side, gjekk på Årbakka. Der var visstnok så godt som alle heime, grunna uvêret.

Det blei med andre ord ein lang dag med innsamling og spøting, både for Matre og Enes.

– Til sist vil eg oppfordra andre til å levera inn skjerf, avslutta Enes.


PERLER: Det var eit noko uvanleg innhald i døypefonten i Onarheim søndag.
PERLER: Det var eit noko uvanleg innhald i døypefonten i Onarheim søndag.
SPELTE HYMNAR: Onarheim musikklag bidrog med musikk.
SPELTE HYMNAR: Onarheim musikklag bidrog med musikk.
TORE TANG: Helge Olav Instøy og Arne Kleppe sørgde for eit utradisjonell men fint innslag i tenesta.
TORE TANG: Helge Olav Instøy og Arne Kleppe sørgde for eit utradisjonell men fint innslag i tenesta.
STRIKKA: Åse Enes og Åshild Matre strikka under gudstenesta.
STRIKKA: Åse Enes og Åshild Matre strikka under gudstenesta.

Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.