VELLUKKA INNSAMLING: Før alle tala er på plass har Tysnes samla inn litt over 163.000 kroner. Pengane vart talde i Tysnes Sparebank, her ved Oddrun Tysnes og ordførar Kåre Martin Kleppe. (Foto: Per Verner Aase)
VELLUKKA INNSAMLING: Før alle tala er på plass har Tysnes samla inn litt over 163.000 kroner. Pengane vart talde i Tysnes Sparebank, her ved Oddrun Tysnes og ordførar Kåre Martin Kleppe. (Foto: Per Verner Aase)

Samla inn over 160.000

Frivilligleiar Per Verner Aase er godt nøgd med innsatsen under TV-aksjonen søndag.
Publisert 22.10.2018 kl. 09.55. Oppdatert kl. 11.26.

Søndag gjekk TV-aksjonen 2018 av stabelen. Inntektene gjekk i år til Kirkens Bymisjon, og deira arbeid for å hindra einsemd.

I Tysnes kommune gjekk frivilligsentralen i lag med sokneråda for å samkøyra innsamlinga. Dei førebelse tala viser at det i Tysnes er samla inn drygt 163.000 kroner. Dette talet er ikkje komplett, då det endå ikkje er kome inn tal frå skulane i kommunen. Dei har mellom anna samla pengar inn gjennom fredagskafé i Tysneshallen.

I fjor samla skulane inn nesten 15.000 kroner, så det er forventa at totalsummen frå kommunen kjem til å stiga i løpet av dagen.


Nøgd frivilligleiar

Per Verner Aase, som er leiar i frivilligsentralen i kommunen, har eit positivt fyrsteinntrykk av innsatsen og innsamlinga søndag.

– Eg har opplevd positive tilbakemeldingar frå folk, og det verkar som tysnesingane synest det er ein verdig mottakar av innsamlingspengane i år, seier Aase.

Han fortel at sokneråda har stått på i år for å skaffa bøsseberarar.

– Eg har samarbeida med sokneråda, og især sokneprest Marit Espedalen. Dei har teke ballen og sørgt for 100 prosent geografisk dekning med bøsseberarinnsamling. Det har gått veldig flott, seier Aase.


163.084 kroner

Før summen frå skulane er sendt inn, har det ifølgje giverstafett.no vorte samla inn 163.084 kroner i kommunen. Det tilsvarar 57,08 kroner per innbyggjar i Tysnes. Landsgjennomsnittet ligg på 45,24 kroner per innbyggjar.

118.930 kroner er samla inn via bøsser, det er kring 9.000 kroner meir enn i fjor, noko Aase er godt nøgd med. Han har ikkje sjølv analysert tala, men er positiv til at bøsseinnsamlinga har auka.

– Viss det stemmer, så er det veldig kjekt, og det tyder på at me har gjort jobben vår, fortel Aase, som uansett er godt nøgd med innsatsen til bøsseberarane.

– Dei har gjort ein kjempejobb, avsluttar han.

Ifølgje NRK var det samla inn 239.044.060 kroner på landsbasis ved siste teljing søndag.


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.