JUBEL: Etter mykje om og men kunne A-laget endeleg jubla for opprykk til 6. divisjon. (Arkivfoto)
JUBEL: Etter mykje om og men kunne A-laget endeleg jubla for opprykk til 6. divisjon. (Arkivfoto)

Rykkjer opp!

Etter mykje om og men er A-laget endeleg klare for 6. divisjon.
Publisert 23.10.2018 kl. 13.28. Oppdatert kl. 13.32.

A-laget til Njardar/Tysnes har heile sesongen kjempa i toppen av 7. divisjon, avdeling 3. Dei låg lenge godt an til å vinna avdelinga og rykkja direkte opp til 6. divisjon, men etter at rekkja på ni strake sigrar vart stoppa i seriefinalen heime mot Løv-Ham 2 i slutten av september, har tysnesingane vore avhengige av andre resultat for å sikra opprykket. Ein andreplass i avdelinga fører til kvalifisering, og dermed eit meir usikkert utfall med tanke på opprykk.

Dei siste kampane i 7. divisjon vart spelt søndag. Njardar hadde allereie fått tre poeng mot Bergen Allfot, som ikkje klarte å stilla lag på Reiso. Tysnesingane kunne dermed ikkje gjera anna enn å følgja med på andre kamper som avgjorde utfallet av opprykkskampen.


Komplisert

Det var ein unik situasjon som prega avslutninga på 7. divisjon i Hordaland, og det var to avdelingar involvert. Avdeling 3, der Njardar speler, samt avdeling 5. I Avdeling 3 var det Løv-Ham 2 og Njardar som kjempa om opprykket. I avdeling 5 var det Trott 3, Løv-Ham 1 og Hovding som kjempa om opprykket før siste runde. Det er også verdt å nemna avdeling 4 i 7. divisjon i Rogaland fotballkrets. Denne avdelinga har det lenge vore klart at Trott 2 vinn.

Utgangspunktet er at vinnaren i kvar avdeling rykkjer direkte opp, medan lag nummer to må ut i kvalifisering om opprykk. Og her byrjar det å verta komplisert.

Ifølgje Norges fotballforbund sitt reglement for breiddefotball kan ikkje ein klubb ha fleire lag i same divisjon, med mindre det er i den lågaste divisjonen i kretsen. Løv-Ham har to lag i 7. divisjon (lågaste divisjon), men kan ikkje ha to lag i 6. divisjon. Det same gjeld Trott 2 og Trott 3, som også begge ligg i 7. divisjon. For å gjera det hakket meir komplisert er Trott 2 plassert i Rogaland fotballkrets, medan Trott 3 er plassert i Hordaland fotballkrets.


Kven rykkjer opp?

Løv-Ham 2 gjorde jobben mot Gneist 3 søndag, og vann dermed avdeling 3 framfor Njardar. I avdeling 5 var det Trott 3 som enda øvst framfor Løv-Ham 1, og med Hovding på tredjeplass. Dette skulle i utgangspunktet bety at Løv-Ham 2 og Trott 3 rykkjer opp, medan Njardar må ta til takke med kvalifisering.

Det fyrste problemet oppstod med situasjonen kring Trott-laga. Sidan Trott 2 allereie har rykt opp frå si avdeling, var det signalisert frå kretsen på førehand at Trott 3 ikkje kunne rykkja opp. Denne opprykksplassen var det dermed Løv-Ham 1 som fekk.

Då oppstod det andre problemet. Kven skulle rykkja opp av Løv-Ham 1 og Løv-Ham 2? Viss det er fyrstelaget som rykte opp, så ville Njardar fått plassen til andrelaget. Motsett ville Hovding fått direkte opprykk frå avdeling 5.

Både Njardar-gjengen og fleire av dei andre laga tolka kretsen sine beskjedar før runden som at Løv-Ham sitt fyrstelag ville verta prioritert framfor andrelaget dersom begge laga låg an til opprykk, noko som ville slå positivt ut for Njardar/Tysnes.

I ein mail frå kretsen før siste serierunde vart følgjande premiss lagt:

«Hvis begge Løv Ham-lagene vinner sin avdeling, er det Løv Ham 1 som rykker opp til 6.divisjon,» stod det i mailen.


Jubla for opprykk

Med dette utgangspunktet gjekk dei andre resultata Njardar sin veg søndag, og opprykket vart feira med champagne i klubbhuset på Reiso.

Måndag kom kontrabeskjeden frå kretsen.

«Etter at kampene nå er ferdigspilt har det oppstått en spesiell situasjon i 7.divisjon avdeling 03 og 05. Både Løv-Ham 1 og Løv-Ham 2 er kvalifisert for direkte opprykk, og regelverket dekker i utgangspunktet ikke en situasjon som dette godt nok,» skriv kretsen i ein mail som vart sendt ut til «aktuelle lag» i 7. divisjon.

Der stod vidare kva som skulle avgjera situasjonen.

«NFF Hordaland har vurdert saken med bakgrunn i regelverket og opprykksbestemmelsene, og har tatt følgende beslutning. For å avgjøre om det er Løv-Ham 1 eller Løv-Ham 2 som skal rykke opp til 6.divisjon vil det bli foretatt loddtrekning. Utfallet av denne vil da også avgjøre hvilket av de andre lagene som rykker direkte opp, og hvilke som skal spille kvalifisering. Loddtrekningen vil bli foretatt tirsdag formiddag, og det vil bli sendt ut informasjon til avdelingene umiddelbart etterpå,» står det i mailen.


Skuffelse og mediedekning

Njardar-trenar Thomas Hagen var måndag kveld ikkje imponert over handteringa av situasjonen. Han har forståing for at det er ein spesiell situasjon, men er skuffa over at dei beskjedane som vart send ut på førehand, ikkje stemmer overens med beskjedane etter den siste serierunden.

– Kretsen har heilt tydeleg rota. Viss dei var usikre på situasjonen, så burde dei ikkje forhasta seg og sendt ut uklare meldingar i forkant, seier Hagen.

Han var heller ikkje nøgd med at loddtrekning skal vera med å avgjera klubben sin opprykksskjebne.

– Det er ikkje slik eit opprykk skal avklarast.

Saka vart heftig diskutert i fleire facebook-grupper, og har i løpet av måndag og tysdag fått mediedekning i både BT og Aftenposten.


Endeleg avgjerd

Tysdag sende kretsen ut ein ny mail til klubbane i 7. divisjon. Ei endeleg avgjerd var tatt.

«NFF Hordaland har i forkant av den siste serierunden hatt mange henvendelser om regelverket, og vi ser at både vår informasjon til involverte parter og ordlyden i Breddereglementet åpner for ulike tolkninger. Med bakgrunn i de særskilte omstendighetene har vi foretatt en ny vurdering av saken, og har gjort følgende vedtak:

Løv-Ham, Njardar/Tysnes og Hovding rykker direkte opp fra 7.divisjon avd. 03 og 05, mens Hasunds Hund og Søre Neset spiller kvalifisering om opprykk. For avd. 01, 02, 04 og 06 blir det ingen endringer.»

Dermed kunne Thomas Hagen og resten av a-laget endeleg sleppa jubelen laus for plass i 6. divisjon neste år.


Strålande nøgd

Det er ein letta og nøgd Hagen som pratar med «Tysnes» etter at opprykksbeskjeden er komen tysdag.

– Eg synest det er fortent at me rykkjer opp, fortel han.

Kretsen valde tilslutt å gje eitt ekstra lag opprykk grunna den spesielle situasjonen. Det er Hagen glad for.

– Loddtrekning høyrer ikkje heime i fotball. Heldigvis ordna kretsen opp, og kom med ei fornuftig løysing.

Han og Raymond Epland har vore gjennom sin fyrste sesong som hovudtrenarar, noko som enda med Njardar sitt fyrste opprykk på 21 år.

– Me er stolt over opplegget og samarbeidet vårt, som har ført til at alle spelarane har jobba hardt for å få dette til. Me er ein god gjeng og eit godt miljø, fortel Hagen.

Han gler seg over at klubben endeleg kan feira opprykket.

– Det vert ein heidundrande opprykksfest, avsluttar Hagen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...