REAGERER: Ordførar Kåre Martin Kleppe er ikkje nøgd med at snøggbåtruta vert foreslått nedlagd. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
REAGERER: Ordførar Kåre Martin Kleppe er ikkje nøgd med at snøggbåtruta vert foreslått nedlagd. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

– Dette slår me oss ikkje til ro med

Forslag om snøggbåtnedlegging skapar reaksjonar.
Publisert 24.10.2018 kl. 14.21.

– Det er heilt absurd. Den såg eg verkeleg ikkje koma, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

Tidlegare i dag kom meldinga om at fylkesrådmannen foreslår nedlegging av snøggbåtruta mellom Os og Tysnes i forslaget sitt for fylkesbudsjettet i Hordaland i 2019.Ordførar Kleppe er ikkje særleg nøgd med forslaget, og han fryktar konsekvensane av nedlegginga.

– Det vert mindre pendlarmoglegheiter, og det går ut over elevane som går på vidaregåande skular i Os.

Han er heller ikkje nøgd med konsekvensane det får for folk på Reksteren.

– Det går ut over heile samfunnet på Reksteren. Der er det både jobbpendlarar og skuleelevar det går ut over. Konsekvensane for Reksteren er ikkje belyst i det heile tatt i dette budsjettframlegget. Eg er ikkje happy, og dette slår me oss ikkje til ro med, avsluttar ordføraren.

Også Arbeidarparti-leiar Anne Merete Fjeldstad er misnøgd med forslaget. Ho er spesielt oppteken av turane mellom Våge og Reksteren.

– Det traff meg som lyn frå klar himmel. Ein kan jo nesten ikkje bu fast på Reksteren viss snøggbåten vert lagt ned, seier ho.

Fjeldstad er skeptisk til prosessane bak forslaget.

– Det verkar nesten som om fylkesmannen berre har sett på passarsjertal, og ikkje på kva ruta faktisk betyr for dei som bur på Reksteren. Det er eit viktig tilbod som knyter bygdene saman, seier ho.

Fjeldstad kjem no til å jobba hardt fram til forslaget skal takast opp politisk.

– Eg har allereie skrive til fylkespolitikarane og forklart kva dette betyr for oss. Det er viktig at me bruker den påverknadskrafta me har, og får fram det korrekte biletet, fortel Fjeldstad.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...