LEIARDUO: Marius Sjøbø og Pia Aasheim er spente på nye utfordringar. (Foto: Vetle Mikkelsen)
LEIARDUO: Marius Sjøbø og Pia Aasheim er spente på nye utfordringar. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Klare for å tala ungdommane si sak

Tysdag blei det valt nytt ungdomsråd i Tysnes. Den nyvalde leiar-duoen er spente på dei nye oppgåvene som ventar dei.
Publisert 27.10.2018 kl. 06.00.

Det første «Tysnes» sin journalist lurte på, var kvifor dei stilte til val.

– Eg har vore med tidlegare, så det var derfor eg stilte, sa nestleiar Pia Aasheim (14).

– Eg hadde berre lyst. Og så var det ingen andre som ville. Det er gøy å få prøvd seg, sa leiar Marius Sjøbø (14).

Til motsetnad frå Pia, er han heilt fersk i ungdomsrådet. Dette blir altså den første perioden hans, både som leiar og medlem av ungdomsrådet.

På fritida gjer dei to ulike ting. Pia speler fotball, medan Marius speler PC-spel, i tillegg til at han trener på SvingenPuls.


Skrytte av forgjengarane

Den tidlegare leiarduoen, Malene Alsaker og Ida Heggland, sørgde blant anna for tettare kontakt mellom ungdomsrådet og politikarane. Det blir store sko å fylla.

– Dei som var leiar og nestleiar tidlegare har vore flinke, sa Pia.

Marius sa seg einig.

Men sjølv om det er store sko å fylla, er dei klare for å gjera ein innsats.


Ulike framtidsplaner

På spørsmål om kva dei har lyst til å jobba med i framtida, var begge to usikre. Akkurat det har dei nok til felles med mange andre på sin alder.

– Eg veit ikkje kva eg vil bli. Kanskje noko innanfor helse? sa Pia litt spørjande.

Marius trekte litt på det.

– Kanskje flyforsvaret eller militæret? tenkte han høgt.


Vil bli høyrde

– Kva håper de på å oppnå i dykkar periode?

– Eg håper på å oppnå eit betre busstilbod, sa Pia.

– Ja, og fleire ting å gjera på i kommunen, la Marius til.

Begge to ønskjer å ta kampen for at ungdommen si stemme skal høyrast i kommunen.

– Det er viktig at barn og unge her får sagt si meining, meinte Pia.

– Dei må høyra meir på ungdommen, ja. Det er me som opplever ting, og veit best kva me treng, sa Marius.

Dei er begge einige i at dei har ei spennande tid framfor seg, og håper dei får sjansen til å påverka ungdommen sine kår i Tysnes til det betre.


Siste saker Gå til framsida