TYSNES SKULE: «Fremtidsrettet barne- og skolepolitikk for oss er å beholde dagens struktur», skriv Tysnes Ap. (Arkivfoto)
TYSNES SKULE: «Fremtidsrettet barne- og skolepolitikk for oss er å beholde dagens struktur», skriv Tysnes Ap. (Arkivfoto)

Debatt: Gammelt og nytt flesk

Publisert 30.10.2018 kl. 12.00.

I Tysnes kommune er vi nå endelig igang med ombygging av Tysnes skole. Det blir nye lokaler for 5-7. trinn, kulturskole, kantine og mediatek.

Det blir også ny plan og oppgradering av uteområdet. Med en gang den gamle bygningsmassen er revet, blir det bygd nye garderober for svømmehallen.

ALLE politiske parti står sammen i denne saka. Lenge før vi mottok en krone fra havbruksfondet, så satte ett samlet kommunestyre av over 60 millioner til oppgraderingen av Tysnes skole.

Når det kommer til skole-og barnehageSTRUKTUR, så bestemmes den av det politiske flertall under rullering av skolebruksplanen. Denne rulleringen holdes med rette utenom budsjettarbeidet. Det politiske flertallsvedtaket pr idag er å beholde den strukturen som er, med barnehage/småskole i Uggdal og mellomtrinn/ungdomsskole i Våge. Tysnes AP ønsker også dette. Vi ser ikke like klart som Øystein Dalland at vi er avhengig av å ha alle trinn under samme tak for å ha en framtidsrettet skole. Vi mener at elevene tjener på ett miljøskifte i løpet av 10-års skolegang, slik som de har idag.

Vi forstår heller ikke teorien om at det gir økonomiske fordeler og ett fremtidsrettet barnehagetilbud å bygge om Uggdal skole til barnehage. Dette er en murbygning, med steintrapper og vinduer høyt oppe på veggen. En eventuell ombygging vil bli omfattende og vi vil sitte igjen med 2000 kvadratmeter barnehageareal. Blir det ikke da vanskelig å forsvare økonomisk at Lunde barnehage må bestå, og at Onarheim barnehage må bygges ut?

Fremtidsrettet barne- og skolepolitikk for oss er å beholde dagens struktur. Dagens barnehagebygg i Uggdal har kommunen kjøpt og oppjustert med tanke på at den skal kunne bestå i lang tid. For oss er det naturlig å rullere skolebruksplanen når vi har fått flere svar om bru og framføring av nye E39. Da vil sannsynligvis bildet være nytt for oss alle, og vi kan ta riktige valg som står seg for fremtiden.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...