TYSNES SKULE: «Fremtidsrettet barne- og skolepolitikk for oss er å beholde dagens struktur», skriv Tysnes Ap. (Arkivfoto)
TYSNES SKULE: «Fremtidsrettet barne- og skolepolitikk for oss er å beholde dagens struktur», skriv Tysnes Ap. (Arkivfoto)

Debatt: Gammelt og nytt flesk

Publisert 30.10.2018 kl. 12.00.

I Tysnes kommune er vi nå endelig igang med ombygging av Tysnes skole. Det blir nye lokaler for 5-7. trinn, kulturskole, kantine og mediatek.

Det blir også ny plan og oppgradering av uteområdet. Med en gang den gamle bygningsmassen er revet, blir det bygd nye garderober for svømmehallen.

ALLE politiske parti står sammen i denne saka. Lenge før vi mottok en krone fra havbruksfondet, så satte ett samlet kommunestyre av over 60 millioner til oppgraderingen av Tysnes skole.

Når det kommer til skole-og barnehageSTRUKTUR, så bestemmes den av det politiske flertall under rullering av skolebruksplanen. Denne rulleringen holdes med rette utenom budsjettarbeidet. Det politiske flertallsvedtaket pr idag er å beholde den strukturen som er, med barnehage/småskole i Uggdal og mellomtrinn/ungdomsskole i Våge. Tysnes AP ønsker også dette. Vi ser ikke like klart som Øystein Dalland at vi er avhengig av å ha alle trinn under samme tak for å ha en framtidsrettet skole. Vi mener at elevene tjener på ett miljøskifte i løpet av 10-års skolegang, slik som de har idag.

Vi forstår heller ikke teorien om at det gir økonomiske fordeler og ett fremtidsrettet barnehagetilbud å bygge om Uggdal skole til barnehage. Dette er en murbygning, med steintrapper og vinduer høyt oppe på veggen. En eventuell ombygging vil bli omfattende og vi vil sitte igjen med 2000 kvadratmeter barnehageareal. Blir det ikke da vanskelig å forsvare økonomisk at Lunde barnehage må bestå, og at Onarheim barnehage må bygges ut?

Fremtidsrettet barne- og skolepolitikk for oss er å beholde dagens struktur. Dagens barnehagebygg i Uggdal har kommunen kjøpt og oppjustert med tanke på at den skal kunne bestå i lang tid. For oss er det naturlig å rullere skolebruksplanen når vi har fått flere svar om bru og framføring av nye E39. Da vil sannsynligvis bildet være nytt for oss alle, og vi kan ta riktige valg som står seg for fremtiden.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...