HEILT OVERTENT: Driftsbygningen var heilt overtent i 19.00-tida søndag kveld.
HEILT OVERTENT: Driftsbygningen var heilt overtent i 19.00-tida søndag kveld.

Ti lam omkom i løebrann på Storesætre

Ti lam har brunne inne i ein løebrann på Storesætre søndag kveld. I overkant av 20 sauer er blitt redda ut.
Publisert 04.11.2018 kl. 19.43. Oppdatert kl. 19.56.

Det brann framleis heftig i løebygningen då «Tysnes» var på brannstaden i 19.00-tida søndag kveld.

– Det er lite vatn på Storesætre. Me vil difor ha ei kontrollert nedbrenning, fortalde brannsjef Torfinn Kongsvik på brannstaden.

Det var mange representantar for Tysnes brann- og redning på brannstaden då «Tysnes» var på staden. Politiet og ambulanse rykte også ut til brannen.

– Løebygningen var heilt overtent då brannvesenet kom til staden, fortel Kongsvik.

Det var difor umogeleg å redda bygningen.

– Eigaren gjorde ein kjempejobb med å redda ut i overkant av 20 sauer. Dei ti lamma klarte ein ikkje å redda ut, seier Kongsvik.

Det bles godt på brannstaden søndag kveld. Til all lukke kom vinden frå sørleg retning, dermed er ikkje bustadhuset på garden i fare.

Det var mellom klokka 17 og 18 i kveld at politiet melde om brann i ei løe på Onarheim.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...