DIGISUS: Sanita Balode og Ingvill Christensen har hovudansvaret for sanserommet i Stjernereiso barnehage. (Foto: Vetle Mikkelsen)
DIGISUS: Sanita Balode og Ingvill Christensen har hovudansvaret for sanserommet i Stjernereiso barnehage. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Har laga til eit sanserom i barnehagen

I 2017 blei barnehagane på Tysnes invitert med på eit forskingsprosjekt. No er sanserommet i Stjernereiso barnehage opna.
Publisert 04.11.2018 kl. 17.00.

– Me leikte, og så laga me lyd når me stod på platene, seier anonymisert barnehageelev Sara.

Ho går til dagleg i Stjerne-reiso barnehage. Dagen før «Tysnes» snakkar med ho, har ho og fleire andre barn i barnehagen fått testa ut sanserommet for første gong.

Det var stor suksess.

– Eg har vore med på å laga romskipa. Tellus lagde dei store planetane, smiler Sara, og peikar opp i taket.


Forskingsprosjekt

– Prosjektet inneber at me har laga eit sanserom, der poenget er at ungane skal få utforska rommet, seier Ingvill Christensen.

I 2017 blei Stjernereiso barnehage, saman med dei tre andre barnehagane på Tysnes, og fire barnehagar på Stord, invitert med på eit forskingsprosjekt, i regi av Høgskulen på Vestlandet.

– Prosjektet heiter DigiSus. Dei skal forska på problemstillinga «treng digital teknologi å bli forstått som ein iPad-skjerm», legg Sanita Balode til.

Christensen er pedagogisk medarbeidar i barnehagen, medan Balode er pedagogisk leiar. Saman leiar dei DigiSus-prosjektet i Stjernereiso.

Med ei mastergrad i biletkunst og vidareutdanning innan barnehagepedagogikk, synest Balode dette prosjektet har vore midt i blinken for ho.


Fokus på digitale hjelpemidlar

– I den nye rammeplanen for barnehagar, har digital teknologi fått like mykje plass som kunst, musikk og liknande, fortel Balode.

Derfor ønskte forskarane frå Høgskulen på Vestlandet å finna ut korleis digital teknologi kan brukast i barnehagen.

– Dei kom hit og utførte intervju om kva me i barnehagen tenkte om digital teknologi, seier Balode.Deretter reiste ho og Christensen til Stord, for å få opplæring i relevant programvare.For å utfordra dei rådande idéane om kva digital teknologi eigentleg inneber, har nemleg forskarane frå HVL utstyrt barnehagane med interaktive plater, som kan koblast til PC-ar.

Desse platene speler blant anna ulike lydar, alt etter kor du vel å trykka.

Kva effekt dei ulike platene gir, er opp til Balode og Christensen sjølv å programmera.


Skryter av barnehagebarna

– Me kallar sanserommet for «Verdsrommet». Det ligg litt i namnet «Stjernereiso barnehage», seier Christensen.

I barnehagen har nemleg alle avdelingane namn etter planetar – og dei har alle fått sjansen til å setja sitt preg på «Verdsrommet».

– Alle avdelingane har bidratt, og laga ulike ting, seier Balode.

Ho viser blant anna til planetane som heng i taket, og skryter av dei dyktige barnehagebarna som har laga dei.

Når det kjem til bruken av rommet, får barna mykje fridom.

– Dei går inn i rommet, og finn ut av ting sjølv. Det skal styrka kreativiteten og sansane, held Balode fram.

– Resultata av forskingsprosjektet skal presenterast i slutten av 2020, på ein stor konferanse, seier ho.


DIGITALT: Sanita Balode viser korleis ho programmerer dei interaktive mattene til å laga ulike lydar. (Foto: Vetle Mikkelsen)
DIGITALT: Sanita Balode viser korleis ho programmerer dei interaktive mattene til å laga ulike lydar. (Foto: Vetle Mikkelsen)
OPPDAGARAR: Ungane fekk moglegheita til å fara rundt og utforska rommet på eigahand. (Foto: Privat)
OPPDAGARAR: Ungane fekk moglegheita til å fara rundt og utforska rommet på eigahand. (Foto: Privat)
IS: I ei av kassane låg det is, som barna kunne kjenna på. (Foto: Privat)
IS: I ei av kassane låg det is, som barna kunne kjenna på. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida

Fylte gymsalen med song

Viss nokon lurte på kva dei høge lydane på Reiso var rundt lunsjtider sist fredag, var det berre elevane ved Uggdal skule som song så taket nesten løfta seg.

Leiar: Bomskot å føreslå nedlegging av landbruk/teknisk

Framstegspartiet sin representant i formannskapet, Magnar Solheim, føreslår å leggja ned utval for landbruk/teknisk. Det er eit bomskot.I sist møte i formannskapet fortalde Solheim at hovudårsaka til at han har sendt inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i...