DIGISUS: Sanita Balode og Ingvill Christensen har hovudansvaret for sanserommet i Stjernereiso barnehage. (Foto: Vetle Mikkelsen)
DIGISUS: Sanita Balode og Ingvill Christensen har hovudansvaret for sanserommet i Stjernereiso barnehage. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Har laga til eit sanserom i barnehagen

I 2017 blei barnehagane på Tysnes invitert med på eit forskingsprosjekt. No er sanserommet i Stjernereiso barnehage opna.
Publisert 04.11.2018 kl. 17.00.

– Me leikte, og så laga me lyd når me stod på platene, seier anonymisert barnehageelev Sara.

Ho går til dagleg i Stjerne-reiso barnehage. Dagen før «Tysnes» snakkar med ho, har ho og fleire andre barn i barnehagen fått testa ut sanserommet for første gong.

Det var stor suksess.

– Eg har vore med på å laga romskipa. Tellus lagde dei store planetane, smiler Sara, og peikar opp i taket.


Forskingsprosjekt

– Prosjektet inneber at me har laga eit sanserom, der poenget er at ungane skal få utforska rommet, seier Ingvill Christensen.

I 2017 blei Stjernereiso barnehage, saman med dei tre andre barnehagane på Tysnes, og fire barnehagar på Stord, invitert med på eit forskingsprosjekt, i regi av Høgskulen på Vestlandet.

– Prosjektet heiter DigiSus. Dei skal forska på problemstillinga «treng digital teknologi å bli forstått som ein iPad-skjerm», legg Sanita Balode til.

Christensen er pedagogisk medarbeidar i barnehagen, medan Balode er pedagogisk leiar. Saman leiar dei DigiSus-prosjektet i Stjernereiso.

Med ei mastergrad i biletkunst og vidareutdanning innan barnehagepedagogikk, synest Balode dette prosjektet har vore midt i blinken for ho.


Fokus på digitale hjelpemidlar

– I den nye rammeplanen for barnehagar, har digital teknologi fått like mykje plass som kunst, musikk og liknande, fortel Balode.

Derfor ønskte forskarane frå Høgskulen på Vestlandet å finna ut korleis digital teknologi kan brukast i barnehagen.

– Dei kom hit og utførte intervju om kva me i barnehagen tenkte om digital teknologi, seier Balode.Deretter reiste ho og Christensen til Stord, for å få opplæring i relevant programvare.For å utfordra dei rådande idéane om kva digital teknologi eigentleg inneber, har nemleg forskarane frå HVL utstyrt barnehagane med interaktive plater, som kan koblast til PC-ar.

Desse platene speler blant anna ulike lydar, alt etter kor du vel å trykka.

Kva effekt dei ulike platene gir, er opp til Balode og Christensen sjølv å programmera.


Skryter av barnehagebarna

– Me kallar sanserommet for «Verdsrommet». Det ligg litt i namnet «Stjernereiso barnehage», seier Christensen.

I barnehagen har nemleg alle avdelingane namn etter planetar – og dei har alle fått sjansen til å setja sitt preg på «Verdsrommet».

– Alle avdelingane har bidratt, og laga ulike ting, seier Balode.

Ho viser blant anna til planetane som heng i taket, og skryter av dei dyktige barnehagebarna som har laga dei.

Når det kjem til bruken av rommet, får barna mykje fridom.

– Dei går inn i rommet, og finn ut av ting sjølv. Det skal styrka kreativiteten og sansane, held Balode fram.

– Resultata av forskingsprosjektet skal presenterast i slutten av 2020, på ein stor konferanse, seier ho.


DIGITALT: Sanita Balode viser korleis ho programmerer dei interaktive mattene til å laga ulike lydar. (Foto: Vetle Mikkelsen)
DIGITALT: Sanita Balode viser korleis ho programmerer dei interaktive mattene til å laga ulike lydar. (Foto: Vetle Mikkelsen)
OPPDAGARAR: Ungane fekk moglegheita til å fara rundt og utforska rommet på eigahand. (Foto: Privat)
OPPDAGARAR: Ungane fekk moglegheita til å fara rundt og utforska rommet på eigahand. (Foto: Privat)
IS: I ei av kassane låg det is, som barna kunne kjenna på. (Foto: Privat)
IS: I ei av kassane låg det is, som barna kunne kjenna på. (Foto: Privat)

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...