UAKSEPTABELT: Å kutta den viktige snøggbåtruta er ein stor bommert, meiner «Tysnes». (Foto: Camilla Korsnes)
UAKSEPTABELT: Å kutta den viktige snøggbåtruta er ein stor bommert, meiner «Tysnes». (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Hårreisande kuttforslag frå fylkesrådmannen

Publisert 04.11.2018 kl. 06.00.

Fylkesrådmannen føreslår å kutta den viktige snøggbåtruta mellom Tysnes og Os. Det er eit hårreisande kuttforslag.

No lyt samfunnet på Tysnes setja si lit til at politikarane i fylket er meir opptekne av å skapa livskraftige lokalsamfunn og distriktskommunar i Hordaland enn det fylkesrådmannen ser ut til å vera.

Å kutta den viktige snøggbåtruta mellom Tysnes og Os er førebels berre eit framlegg, heldigvis. Framlegget er ein stor bommert frå fylkesadministrasjonen si side.

Det var stort engasjement på Tysnes i arbeidet med å få oppretta denne ruta i si tid, på 1990-talet. Ein innsåg at ruta var viktig for at ungdom frå Tysnes skulle kunna gå på vidaregåande skular på Os og dagpendla til skulen på ein tidsmessig akseptabel måte. Engasjementet lokalt var ikkje berre stort blant foreldre, men også i det politiske miljøet og i kommuneadministrasjonen. Pådrivarane var mange for å få Godøysundekspressen til å frakta ungdomane våre trygt til og frå skular på Os.

Ein god grunn for å oppretta ruta var å sikra at fleire ungdomar kunne bu lenger heime, og på den måten delta i lagsaktivitetar og samfunnsliv og oppretthalda den viktige kontakten på kveldstid med lags- og organisasjonslivet i Tysnes. Gode opplevingar i ungdomen og god tilknyting til lokalmiljøet er eit godt grunnlag for at dei same ungdomane vil koma flyttande attende til heimkommunen etter endt utdanning. Dette er like viktig i dag.

Snøggbåtruta er også viktig for samfunnslivet på Reksteren, både for vanlege reisande, jobbpendlarar og elevane som skal til Tysnes skule.

Me konstaterer at forslaget til fylkesrådmannen har skapt sterke reaksjonar blant lokalpolitikarane i Tysnes. I «Tysnes» sist veke karakteriserer ordførar og høgrepolitikar Kåre Martin Kleppe forslaget som «heilt absurd». Arbeidarpartileiar Anne Merete Fjeldstad meiner at ein nesten ikkje kan bu på Reksteren viss snøggbåten vert lagt ned. (Les saka her)

Det er godt å høyra at dei begge ikkje vil slå seg til ro med forslaget. Representantar for alle dei politiske partia i Tysnes bør engasjera seg i denne saka, og jobba breitt opp mot fylkespolitikarane.

I eine augneblinken er signala at fylket skal satsa på distrikta. Då går det ikkje an i neste augneblinken å setja fram forslag som vil undergrava ei av livsnervene i distrikta.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...